Sanofi a GSK spojí síly při vývoji vakcíny proti nemoci Covid-19

Společnosti Sanofi a GSK v úterý 14. dubna oznámily, že podepsaly dohodu o spolupráci s cílem vyvinout adjuvantní vakcínu proti nemoci Covid-19 s využitím inovativních technologií od obou společností, které pomohou řešit probíhající pandemii.

Sanofi přispěje svým S-proteinovým Covid-19 antigenem, který je založen na technologii rekombinantní DNA. Tato technologie vytvořila přesnou genetickou shodu s proteiny, které se nacházejí na povrchu viru, a sekvence DNA kódující tento antigen byla sloučena s DNA bakulovirové expresní platformy, která je základem licencované rekombinantní chřipkové vakcíny Sanofi v USA.

GSK přispěje svou osvědčenou pandemickou adjuvantní technologií. Použití adjuvantů může být zvláště důležité v pandemické situaci, protože může snížit množství vakcínového proteinu potřebného na jednu dávku vakcíny, což umožňuje vyrábět více dávek vakcíny, a tím přispívat k ochraně více lidí.

„Vzhledem k tomu, že svět čelí této bezprecedentní globální zdravotní krizi, je zřejmé, že firmy musejí spolupracovat,“ říká Paul Hudson, generální ředitel Sanofi. „Proto Sanofi pokračuje v doplňování svých odborných znalostí a zdrojů s našimi kolegy, jako je GSK, s cílem vytvářet a dodávat dostatečné množství vakcín, které pomohou zastavit tento virus,“ dodává.

„Tato spolupráce spojuje dvě největší světové společnosti v oblasti výroby vakcín,“ uvádí Emma Walmsley, generální ředitelka GSK, a doplňuje: „Věříme, že spojením našich vědeckých odborných znalostí, technologií a schopností můžeme pomoci urychlit globální úsilí o vyvinutí vakcíny na ochranu co největšího počtu lidí před Covid-19.“

Kombinace antigenu na bázi proteinu spolu s adjuvanty je dobře zavedená a používá se v mnoha dnes dostupných vakcínách. Adjuvanty jsou přidávány k některým vakcínám, aby se zvýšila imunitní odpověď organizmu, a bylo zajištěno, že se vytvoří silnější a dlouhodobější imunita proti infekcím, než by vytvořila pouze samotná vakcína. Adjuvanty mohou také zvýšit pravděpodobnost vytvoření účinné vakcíny, která takto může být vyráběna ve větším množství.

Obě firmy společně plánují zahájit klinické zkoušky fáze I ve druhé polovině roku 2020, a pokud budou úspěšné a se souhlasem regulatorních orgánů, mají za cíl dokončit vývoj a zajistit dostupnost nové vakcíny do druhé poloviny roku 2021.

Jak již dříve společnost Sanofi oznámila, vývoj kandidáta na vakcínu na bázi rekombinantní vakcíny Covid-19 je podporován Úřadem pro biomedicínský pokročilý výzkum a vývoj (BARDA), který je součástí amerického Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Obě společnosti zároveň plánují jednat o podpoře financování tohoto projektu s ostatními vládami a globálními institucemi, které upřednostňují globální přístup při vývoji vakcíny proti Covid-19.

„Strategická aliance mezi vedoucími výrobci vakcín je nezbytná pro to, aby byla co nejdříve dostupná vakcína proti koronaviru,“ říká ředitel BARDA, Rick A. Bright, Ph.D. „Vývoj kandidáta na vakcínu na bázi rekombinantní vakcíny proti Covid-19 s adjuvanty má potenciál snížit dávku vakcíny a poskytnout vakcínu většímu počtu lidí k ukončení této pandemie a pomoci světu lépe se připravit nebo dokonce zabránit budoucím ohniskům koronaviru,“ připojuje.

Obě firmy zřídily společnou pracovní skupinu, jejímiž předsedy jsou David Loew, globální ředitel vakcín společnosti Sanofi, a Roger Connor, prezident vakcín ve společnosti GSK. Pracovní skupina se bude snažit mobilizovat zdroje od obou společností, aby hledala každou příležitost k urychlení vývoje nové vakcíny.

Vzhledem k mimořádné humanitární a finanční výzvě koronavirové pandemie se obě společnosti domnívají, že globální přístup k očkovacím látkám proti Covid-19 je prioritou a zavázaly se učinit jakoukoli vakcínu vyvinutou na základě této spolupráce dostupnou veřejnosti prostřednictvím mechanismů, které nabízejí spravedlivý přístup lidem ve všech zemích.

Toto úsilí představuje významný milník v pokračujících aktivitách společností Sanofi a GSK v boji proti nemoci Covid-19. Obě společnosti uzavřely dohodu o převodu potřebného materiálu pro vývoj, která jim umožní okamžitě začít spolupracovat. Očekává se, že definitivní podmínky spolupráce budou dokončeny během několika příštích týdnů.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail