Mezi českými zdravotníky mají velký podíl senioři

Pracovní sílu České republiky tvoří téměř ze tří procent lidé starší pětašedesáti let. Vysoké zastoupení mají senioři zejména ve zdravotnictví, kde jich pracuje téměř 16 tisíc, takže ČR v tomto ohledu bezmála dvojnásobně převyšuje průměr EU. Vyšší podíl lze podle analýzy projektu Evropa v datech najít už jen v Bulharsku a pobaltských zemích. Právě osoby starší či s oslabenou imunitou patří mezi nejvíce ohrožené koronavirem.

V českém zdravotnictví a sociálních službách jsou 4,3 % pracujících za věkovou hranicí pětašedesáti let, čímž se dostáváme na téměř dvojnásobek průměru EU. Jedním z důvodů vysokého věku zdravotníků může být i nedostatečný zájem o tato zaměstnání. „Vysoký podíl starších ročníků u profesí, jako jsou lékaři nebo učitelé, odráží nedostatečný počet absolventů, kteří jsou ochotni pracovat v daném zaměstnání za české mzdy,“ vysvětluje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Přitom právě pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách se s nemocemi, včetně těch rizikových pro starší osoby, setkávají denně.

 

Nejvíce zdravotníků v seniorském věku má Pobaltí

Česká republika přesto nedosahuje ani polovičního výsledku Estonska, které tabulku s téměř 10 % zdravotníků starších pětašedesáti let vede. „Vysoké zastoupení mají senioři ve zdravotnictví a sociálních službách ještě v Lotyšsku, Litvě a Bulharsku,“ doplňuje Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech, který vycházel z čísel Eurostatu. „Všechny evropské země se v nastalé situaci snaží zajistit dostatek ochranných prostředků pro své zdravotníky. Pomáhají jim v tom i společné nákupy na evropské úrovni,“ dodává.

 

Také mezi prodavači je mnoho seniorů

Do blízkého osobního kontaktu s mnoha zákazníky přicházejí denně také prodavači v obchodech, mezi nimiž rovněž pracuje část starší populace. Největší zastoupení mezi zaměstnanci velko- a maloobchodů starších 65 let mají v rámci Evropy opět v Estonsku, kde představují 4,3 % všech pracujících. V Česku tato skupina zastává „jen“ 2,4 % pracovní síly obchodního sektoru, stále se ale jedná o 14 700 Čechů. V obchodní sféře je však situace pětašedesátníků a starších obecně vyrovnaná napříč celou Evropou.

V případě řidičů a skladníků je věková skladba pracovníků v Česku a potažmo ve střední Evropě vyjma Německa mladší než ve zbytku EU. „Jen třetina českých řidičů a skladníků má za sebou padesátku, zatímco v Itálii se tento poměr blíží čtyřiceti procentům a v Německu ho dokonce přesahuje. Největší zastoupení pracovníků 50+ mají tato odvětví vedle Německa v Pobaltí, Skandinávii a Itálii. Starší řidiče a skladníky řada evropských zemí ani neeviduje, a tak se průměr těchto pracovníků v EU drží pod dvěma procenty,” říká Adéla Denková z Evropy v datech.

 

V Česku pracuje téměř 150 tisíc osob starších 65 let

Pětašedesátníci mají obecně největší zastoupení na celkové pracovní síle v již zmiňovaném Estonsku. Jedná se zde sice jen o 34 a půl tisíce seniorů, dohromady ale představují 5,2 % veškeré pracující populace. U nás dosahuje počet pracujících seniorů 147 tisíc. To poměrově vychází na 2,8 % všech pracujících, tedy těsný nadprůměr unijní sedmadvacítky. „Vzhledem k demografickému vývoji je logické, že se bude poptávka po starších ročnících postupně zvyšovat. V mnoha zemích Evropy včetně Česka totiž pracovní síla ve věku 15 až 65 let klesá. Předskokanem demografických změn je Japonsko. A tam v průzkumech třetina mileniálů říká, že bude pracovat až do smrti,” dodává David Navrátil z České spořitelny.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail