AIFP se připojuje k závazku inovativních farmaceutických firem

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) připojuje svůj podpis k oficiálnímu prohlášení Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) aktivně pokračovat a především vytrvat v boji proti pandemii Covid-19. Asociace a její členové jsou odhodláni v maximální míře spolupracovat se zdravotnickými ústavy a centry a zužitkovat svůj vědecký potenciál i zdroje, aby pandemii zvládli.

Cíle aktivit inovativních farmaceutických společností jsou nyní směřovány do třech hlavních oblastí. Primárně intenzivně pracují na zajištění bezpečné a plynulé dodávky léčivých přípravků pacientům, kteří je potřebují. Zároveň vyvíjejí maximální úsilí v oblasti výzkumu nových vakcín, léčiv a diagnostických metod v boji s Covid-19. V neposlední řadě se věnují cílené spolupráci a podpoře organizací, které proti nákaze bojují v první linii.

„Aktivity AIFP a jejích členů zcela souzní s evropskými závazky a cíli. Na úrovni České republiky dochází například k intenzivní spolupráci mezi společnostmi, ministerstvem zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), zdravotnickými ústavy i akademickými centry. Naše společnosti kontinuálně monitorují své dodavatelské řetězce léčiv a průběžně informují SÚKL o stavu zásob i výrobních kapacit a aktivně se podílejí na řešení případných obtíží. Společnosti také poskytují finanční i hmotnou podporu zejména pracovníkům a společnostem v první linii boje s nákazou, naši zaměstnanci se zapojují do sbírek i charitativní činnosti,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

 

Celoevropské aktivity farmaceutického průmyslu v boji s Covid-19

 

 • Realizujeme klinický vývoj potenciálních vakcín proti koronaviru.
 • Poznatky z klinických studií bezodkladně sdílíme s vládními i dalšími úřady a společnostmi, abychom uspíšili vývoj nových léčebných metod.
 • Rozšiřujeme své výrobní kapacity a sdílíme dostupnou kapacitu tak, abychom mohli maximalizovat výrobu, jakmile se podaří vyvinout účinný lék nebo vakcínu.
 • Ve spolupráci s vládami a partnerskými organizacemi, které se zabývají diagnostikou, usilujeme o rozšíření kapacit a možností testování Covid-19.
 • Poskytujeme finanční podporu a materiální příspěvky organizacím v první linii (v Evropě i mimo ni).
 • Společně s vládami a zástupci zdravotních systémů pracujeme na tom, aby nově vyvinuté způsoby léčby a vakcíny byly snadno dosažitelné a finančně dostupné.
 • Chráníme své zaměstnance a společnost, ve které žijeme a pracujeme. Pokud je to možné, pracují naši zaměstnanci z domova.
 • Společně s evropskými institucemi, členskými státy EU, systémy veřejného zdravotnictví, výzkumníky, zdravotníky a dalšími partnery bojujeme proti šíření Covid-19.
 • Průběžně monitorujeme dodavatelské řetězce a staráme se o to, aby se léčivé přípravky dostaly k pacientům, kteří je potřebují.
 • Vytváříme přímé spojení mezi výrobci, Evropskou lékovou agenturou (European Medicines Agency, EMA) a řediteli národních lékových ústavů, abychom mohli průběžně informovat o zásobách, výrobních kapacitách a tržním napětí, předvídat a proaktivně řešit případné výpadky či nedostatky v zásobování.
 • Prostřednictvím projektu Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) propojujeme nejlepší vědce z oblasti průmyslu a akademické sféry, abychom urychlili vývoj nových způsobů diagnostiky a léčby.
 • Usilovně analyzujeme svá celosvětová portfolia ve snaze najít možné způsoby léčby a nastartovat řady klinických studií nových i stávajících léčebných metod.

Kompletní znění prohlášení EFPIA naleznete na stránkách www.aifp.cz.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail