Sananim spouští platformu pro terapii nejen v době koronavirové

Epidemie COVID 19 ovlivňuje psychiku řady lidí, ale citelně dopadá i na ty, kteří na terapeutickou pomoc spoléhali už předtím, tedy třeba na lidi trpící závislostmi. Nově spuštěný online portál e-Sanáč umožní klientům pokračovat v započaté léčbě bez toho, že by museli přerušit kontakt se svým terapeutem.

„Léčba závislostí je běh na dlouhou trať. I z toho důvodu je kontinuální kontakt mezi pacientem a terapeutem klíčový,“ říká Josef Šedivý, vedoucí týmu Drogového informačního centra, a pokračuje: „V tomto obzvláště stresovém období, kdy nemalou část našich klientů sužují obavy ohledně zdravotního stavu jich samotných a jejich blízkých, ale i strach ze ztráty zaměstnání, narůstá riziko relapsu a následného propadnutí zpět do spirály závislosti.“

Právě tomu chce nový projekt Sananim nazvaný jednoduše eSanáč předejít. Pacienti v něm získají možnost navázat na již zahájenou léčbu, a především být v pravidelném kontaktu se svým terapeutem pomocí chatu. Služba tak z velké části nahrazuje kontaktní terapii, která musela ustoupit nutným vládním opatřením.

 

Deník jako terapeutická pomůcka

Důležitou součástí léčby je též strukturovaný on-line deník, kam si pacienti na denní bázi zapisují své myšlenky, emoce a představy. Pravidelná formulace těchto pocitů jim tak pomáhá rozpoznat, jaké situace jsou pro ně rizikové a co jsou konkrétní spouštěče jejich závislostí. Se zápisky následně pracují i samotní terapeuti, kteří klientům pomáhají uvědomit si souvislosti a motivují je k dalším posunům.

„Kromě denních zápisků pacienty vedeme i k vyplňování pátečních shrnutí, které jim i nám pomohou získat zpětný náhled na uplynulý týden jako celek. Jejich součástí jsou i postupně odemykané úkoly, se kterými se klienti následně vypořádávají. Instruujeme je též k tomu, že při vyplňování neexistují žádné správné či špatné odpovědi, jen ty pravdivé a nepravdivé“ vysvětluje Josef Šedivý.

 

Virtuální pomoc

Myšlenka online terapeutického centra není pro Sananim ničím novým. „O přesunu našich služeb do on-line prostředí jsme uvažovali už dlouho před nástupem epidemie COVID 19. Nastalá situace nás však přiměla celý proces urychlit, abychom co nejvíce minimalizovali riziko toho, že klienti z důvodu nedostupnosti našich služeb na léčbu nedosáhnou,“ doplňuje Šedivý.

Celý systém běží na zabezpečeném serveru a nevyužívá žádných komunikačních služeb třetích stran. Není třeba se tak obávat ztráty anonymity či vyzrazení diagnózy dalším osobám.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail