Ve vývoji je na 30 antivirových léčiv

Inovativní farmaceutické společnosti vyvíjejí maximální úsilí v boji s aktuální koronavirovou epidemií. Jejich aktivity jsou zaměřeny především, nikoli však výhradně, na výzkum a vývoj antivirotik či vakcín, léčebných a diagnostických metod. „V současné době je v různém stadiu vývoje přibližně 30 antivirových léčiv,“ informuje Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). 

Přehled konkrétních aktivit členských společností AIFP  

AbbVie: oznámila spolupráci s globálními úřady na stanovení účinnosti léčiv proti HIV při léčbě onemocnění způsobeného novým typem koronaviru. Společnost AbbVie podporuje klinické studie a základní výzkum s již existujícím léčivým přípravkem a úzce spolupracuje s evropskými zdravotnickými úřady, Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA), Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), národními zdravotnickými ústavy a Úřadem pro biomedicínský výzkum a vývoj (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA).

Gilead: úzce spolupracuje s vládními a nevládními organizacemi a regulačními orgány po celém světě na strategii pro poskytování jedné ze svých experimentálních látek pacientům s Covid-19 v případě neexistence jiných schválených možností léčby. Dále intenzivně pracuje na klinických studiích k určení, zda lze tuto látku bezpečně a účinně použít k léčbě Covid-19. Gilead podporuje dvě klinická hodnocení svého přípravku v Číně vedená čínskými úřady a globální klinické hodnocení vedené Národním institutem pro alergické a infekční choroby USA (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID). Gilead pro tyto studie poskytuje léčivou látku zdarma, přičemž výsledky studií v Číně se očekávají v dubnu 2020. Firma rovněž zahajuje dvě klinická hodnocení léčiva ve fázi 3 v Asii a dalších zemích s velkým počtem potvrzených případů Covid-19.

Společnost Roche: jako lídr v diagnostice se zavázala, že bude poskytovat testovací řešení pro nejnáročnější mimořádné situace ve zdravotnictví. Je připravena poskytnout tolik testů, kolik dovolí její výrobní kapacity. V současné době řeší s ministerstvem zdravotnictví co nejrychlejší instalaci a zprovoznění dostupné techniky.

Společnost Pfizer: pracuje na vývoji antivirotik a spoluvyvíjí novou vakcínu proti koronaviru. Společnost v současné době hodnotí antivirové látky proti koronavirům, které měla ve svém vývoji ještě před vypuknutím pandemie.  Jedná se o látky, které brání replikaci koronavirů podobných těm, které způsobují Covid-19. Pokud budou screening a případné toxikologické studie úspěšné, mohly by být nové antivirotické látky připraveny pro klinické použití na konci roku 2020. Společnost dále spolupracuje se společností BioNTech na společném vývoji potenciální vakcíny zaměřené na prevenci infekce Covid-19. Cílem spolupráce je urychlit vývoj unikátní (first-in-class) Covid-19 mRNA vakcíny, která by mohla vstoupit do klinického testování do konce dubna 2020.

Společnosti Regeneron Pharmaceuticals a Sanofi SA: v blízké době odstartují klinický výzkum svého léčiva na revmatoidní artritidu, které by mohlo pomoci se symptomatickou léčbou aktuální koronavirové infekce.

Společnost Takeda: iniciovala vývoj anti-SARS-CoV-2 polyklonálního hyperimunního globulinu (H-IG) pro léčbu vysoce rizikových osob s Covid-19. Hyperimunní globuliny jsou léky získané z krevní plasmy, které se v minulosti ukázaly být účinné při léčbě závažných akutních virových infekcí dýchacích cest a mohou se stát léčebnou možností pro Covid-19.

Další informace týkající se aktivit inovativního farmaceutického průmyslu v boji s aktuální koronavirovou epidemií naleznete na stránkách AIFP: https://aifp.cz/cs/aktuality-a-tiskove-zpravy/?tag=4

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail