OZP nabízí konzultace s lékařem přes web

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) začala svým pojištěncům nabízet možnost konzultace s lékařem přes internet bez nutnosti osobní návštěvy ordinace. Je první zdravotní pojišťovnou, která k takovému kroku přistoupila. Nově také svým pojištěncům umožňuje objednat se čistě on-line na přesné datum návštěvy u specialisty, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje.

“Pokud nepotřebujete akutní ošetření, počkáte si na radu lékaře raději doma, případně přes den v práci, anebo si raději posedíte v ordinaci?” ptá se Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. „Proto jsme rozšířili služby poskytované Asistentem zdraví OZP i o možnost ptát se lékařů na zdravotní stav či se nechat objednat on-line. Vzdálená konzultace s lékařem je pohodlná jak pro pojištěnce, tak pro lékaře, pomáhá zvyšovat dostupnost odborníků a má nezpochybnitelný přínos v prevenci i v tom, že umí k lékaři, byť vzdáleně, přivést dřív i ty, kteří by kvůli svým časovým možnostem, ostychu nebo jakýmkoli dalším důvodům ještě s návštěvou ordinace otáleli,” dodává ředitel Kouřil.

Na dotazy pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny ohledně zdravotního stavu bude odpovídat padesát praktických lékařů a dvě stovky specialistů. On-line objednání je možné do více než stovky spolupracujících zařízení po celé zemi, z nichž většina je navíc mimo Prahu a Brno, což rozšiřuje komfort pojištěncům OZP v rychlosti objednání mimo velká sídla.

Službu pro OZP zajišťuje uLékaře.cz. Odpověď praktického lékaře garantuje do šesti hodin, odpověď specialisty do 48 hodin, a to i o víkendu nebo během státních svátků. Pokud z položeného dotazu vyplývá, že by pojištěnec měl lékaře navštívit osobně, kontaktuje ho sestra a domluví se s ním na termínu návštěvy ordinace. Sestra do jednoho pracovního dne kontaktuje i ty klienty, kteří rovnou požádali o zajištění termínu u lékaře.

„Cílem naší služby je ulehčit lidem práci s klepáním na dveře ordinací, čekáním a vůbec s výběrem toho správného lékaře,” popisuje MUDr. Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel uLékaře.cz. „Technologie umožňují lékaři a pacientovi potkat se kdykoli, co možná nejrychleji a za jakýchkoli okolností. Statistiky využívání uLékaře.cz přitom potvrzují, že si naše služby sice zpočátku nejrychleji oblíbili mladší ročníky, ale dnes už je věkový rozptyl uživatelů velmi široký a jejich dotazy jdou napříč všemi odbornostmi,” říká Tomáš Šebek.

Dotazy ohledně zdravotního stavu, nebo požadavek na objednání, mohou pojištěnci OZP zadat prostřednictvím aplikace Vitakarta. V té je zaregistrovaných půl milionu lidí a alespoň jednou do roka ji využije čtvrt milionu pojištěnců OZP; přes 60 000 uživatelů má aplikaci právě teď nainstalovanou ve svém telefonu. Díky využití Vitakarty zůstávají dotazy i odpovědi v zabezpečeném prostředí a objednání je jednodušší, protože pojištěnci nemusejí vyplňovat kontaktní údaje, neboť ty už o nich Vitakarta zná.

 

Z pilotního do plného provozu

On-line medicínská poradna a možnost objednání funguje v pilotním provozu od 3. února. Od té doby vyřešila 143 požadavků, z nichž bylo 76 dotazů na zdravotní stav, na které navazovalo 23 objednání k lékaři, a dále 67 pojištěnců zadalo rovnou požadavek na zajištění termínu vyšetření u lékaře. V plném provozu, který začal 3. března, OZP očekává ještě výraznější nárůst požadavků na poradnu.

Vedle dotazů na zdravotní stav poskytuje OZP svým pojištěncům také odpovědi na dotazy ohledně dostupnosti a kvality zdravotních služeb, zajistí druhý lékařský názor nebo pomůže vysvětlit lékařskou zprávu tak, aby jí klient lépe porozuměl, či poradí s pacientskými právy. Vše je možné získat také na telefonním čísle Asistenta zdraví 844 111 000 nebo na e-mailu asozp@ozp.cz.

„Právě Oborová zdravotní pojišťovna je díky obrovskému počtu aktivních uživatelů Vitakarty v tom nejlepším postavení začít v České republice poskytovat služby distančního poradenství s lékařem. Máme přes půl milionu lidí, kteří už nějakým způsobem využívají technologie k péči o své zdraví, a díky tomu jsme sesbírali spoustu zkušeností a zpětné vazby, jak telemedicínu dělat správně,” vysvětluje Radovan Kouřil.

„Pro příklady širokého využívání telemedicíny vůbec nemusíme chodit daleko. Ve venkovských oblastech Bavorska lidé praktického lékaře už běžně navštěvují jen přes videohovor. Z konzultace si pak odnášejí buď doporučení vyzvednout si léky na banální onemocnění z místní lékárny, anebo doporučení dorazit do města na osobní návštěvu lékaře, protože vyšetření bude, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, potřebné,” upozorňuje doktor Šebek.

Radovan Kouřil k tomu dodává: „V České republice máme mimořádně vysoký počet kontaktů pacienta s lékařem. Prakticky dvojnásobný oproti řadě jiných evropských zemí. Všechny se samozřejmě odehrávají v ordinaci, což z principu zabere víc času pojištěnci i lékaři. Přitom se už nyní potýkáme s otázkami dostupnosti péče a nedostatečného počtu lékařů. Telemedicína – dělaná dobře – má potenciál od části těchto problémů ulevit.”

Konzultace přes internet, přes aplikaci Vitakarta v telefonu nebo přes její webové rozhraní, nenahrazuje a ani nemá ambici nahradit vyšetření u lékaře. Poskytuje pojištěncům OZP možnost dostat kvalifikovanou odpověď na otázky ohledně zdravotního stavu kdekoli a kdykoli a usnadňuje nasměrování k tomu správnému specialistovi, pokud konzultace ukazuje, že osobní návštěva u lékaře je vzhledem ke zdravotnímu stavu nutná. Tím ušetří pacientům i lékařům čas a zdravotnímu systému spoří peníze, protože zvyšuje jeho efektivitu. Vzdálená konzultace v žádném případě nenahrazuje zdravotnickou záchrannou službu. Na ni je nezbytné se obrátit, pokud pacient pociťuje akutní potíže.

Oborová zdravotní pojišťovna v posledních několika měsících zásadním způsobem rozšířila telemedicínské služby poskytované pojištěncům. Všechny jsou navíc zdarma. Vedle nejnovější online medicínské poradny například všem svým pojištěncům průběžně 24/7 hlídá, zda jim lékaři předepisují pouze bezpečné kombinace léků. Jako zdravotní pojišťovna má OZP informace o tom, které léky si její pojištěnci vyzvedli na předpis, a pokud zjistí možný problém v konkrétní kombinaci, daného pojištěnce sama obratem vyzve, aby své léky probral s ošetřujícím lékařem. Specialitou OZP je pak možnost nechat si zdarma přes internet zhodnotit záznam EKG z nositelné elektroniky, převážně z hodinek Apple Watch, atestovaným lékařem.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail