Nejvíce reklamních prohřešků na doplňky stravy v e-shopech

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2019 mimo jiné cíleně kontrolovala dodržování právních předpisů v oblasti reklamy na potraviny na internetu, v tisku, v prodejních letácích a podobně. Inspektoři provedli celkem 90 kontrolních vstupů u 63 provozovatelů. Porušení právních předpisů při šíření reklamních sdělení inspektoři konstatovali v 71 případech. Cílem kontroly byli zadavatelé, zpracovatelé i šiřitelé reklamy na potraviny (ve smyslu definic v zákoně č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy).

Zjištěná pochybení se nejčastěji týkala reklamy na doplňky stravy na internetu a v tištěných médiích. Inspektoři zde zjistili zejména uvádění nepovolených výživových, zdravotních, nebo dokonce i léčebných tvrzení a zavádějících informací o potravinách. V reklamě na potraviny – tedy i na doplňky stravy – lze použít pouze schválená zdravotní tvrzení dle nařízení (ES) č. 1924/2006 a dočasně také zdravotní tvrzení, jejichž posouzení nebylo dosud dokončeno a která jsou uvedena na tzv. On hold seznamu. Používání tzv. léčebných tvrzení je právními předpisy u potravin (včetně doplňků stravy) zcela zakázáno, protože žádné potravině nelze připisovat vlastnosti léčby – to je vyhrazeno pouze léčivům.

Inspektoři zaznamenali nejvíce případů nevyhovující reklamy v prostředí internetového prodeje, tedy v e-shopech nebo na reklamních webových stránkách. SZPI nařídila kontrolovaným osobám, aby nevyhovující reklamní sdělení neprodleně odstranily, a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty.

Kompetencemi ke kontrole reklamy SZPI disponuje v návaznosti na novelu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která nabyla účinnosti v r. 2015. Tyto kompetence se nevztahují na oblast televizního a rozhlasového vysílání. V rámci kontrol reklamních kampaní zasahujících oblast audiovizuálních médií i ostatních médií, SZPI spolupracuje s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail