Poplatky za návštěvu u lékaře a za recept většina Čechů odmítá

Z prosincového šetření pravidelného výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které se týkalo i zdravotnictví a zdravotní péče, vyplývá, že naprostá většina dotázaných odmítá snížení počtu lůžek v nemocnicích, poplatek u lékaře a za recept a snížení počtu specializovaných pracovišť.

V rámci uvedeného výzkumu respondenti vyjadřovali postoje k oblastem, jako jsou poplatky za léky, zdravotní pojištění a pojišťovny, poplatky za návštěvu lékaře či specialisty, dále pak i hrazení pobytu v nemocnicích. Ve formulaci otázek jsou opatření, která se objevují ve všeobecné debatě o stavu zdravotní péče, tedy opatření, která platila v minulosti a byla zrušena, opatření, která jsou momentálně v platnosti, i ta, která dosud zavedena nebyla.

Obecně lze říci, že postoj občanů k předloženým opatřením je převážně negativní a odmítavý. Výjimku tvoří položka „zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny“, kde míra souhlasu a nesouhlasu jsou vyrovnané (46 % souhlasu, 45 % nesouhlasu). U dvou dalších položek „zvýšení zdravotního pojištění rizikovým skupinám“ (43 % pro, 51 % proti) a „rozdělení zdravotní péče na tzv. standard (péči hrazenou ze zdravotního pojištění) a nadstandard (péče, na kterou by si pacient již sám připlácel) souhlas vyjádřily více než dvě pětiny souboru a nesouhlas polovina.

Ve zbývajících případech již výrazněji převládá odmítavý postoj k jednotlivým opatřením. Jen 37 % respondentů by podpořilo připlácení při pobytu v nemocnici na stravu a lůžko, 30 % občanů souhlasí s platbou za návštěvu specialisty bez předchozího doporučení od praktického lékaře. Stejné procento dotázaných by souhlasilo s placením jednotného poplatku za recept v lékárně. Se „zdaněním potravin s vysokým obsahem cukru“ by souhlasila o málo více než čtvrtina (27 %) dotázaných.

Nejvýraznější je nesouhlas s poplatkem za návštěvu lékaře, který odmítá 83 % dotázaných, a se snížením počtu lůžek v nemocnicích (88 %). Dalšími položkami, kde je negativní názor velmi výrazný, jsou vyšší příplatky na léky v závislosti na jejich ceně a možnost ušetřit snížením počtu specializovaných zdravotnických pracovišť, kde odmítavý postoj vyjádřilo shodně 79 % dotázaných. Nově zařazená položka zjišťující názor na rušení oddělení v okresních nemocnicích získala 76 % nesouhlasných odpovědí.

Vzhledem k tomu, že postoje k opatřením ve zdravotnictví jsou pravidelně jednou ročně dotazovány od roku 2010, lze udělat i určité časové srovnání. Ve srovnání s prosincem 2018 se názory veřejnosti na poplatky a další možná opatření ve zdravotnictví takřka nezměnily. Pouze souhlas s příplatkem na stravu a lůžko v nemocnici se zvýšil z 32 na 37 procent. Ze širšího časového pohledu postupně roste podpora pro dělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní, a to z 29 procent v roce 2011 na loňských 43 procent. Opačný trend je naopak vidět u ochoty platit jednotný poplatek za recept v lékárně. Zatímco v roce 2011 s platbou tohoto poplatku souhlasilo 48 % lidí, loni to bylo pouze 30 %.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail