Hradecká farmaceutická fakulta chystá řadu akcí pro uchazeče o studium
Zdroj: FaF UK

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium, jednodenní akci s názvem Juniorská Univerzita Karlova 2020 a farmaceutický seminář pro středoškoláky připravila na letošní leden Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové.

Na sobotu 11. ledna 2020 je pro zájemce připraven den otevřených dveří, který začne v budově nového Kampusu Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici vedle fakultní nemocnice. Návštěvníci se během přednášky trvající cca 45 minut dozví informace o možnostech studia na Farmaceutické fakultě UK, studijních programech Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, o přijímacím řízení a možnostech přijetí bez přijímací zkoušky a také o uplatnění absolventů v ČR i zahraničí. Nebudou chybět ani informace o možnostech vycestovat v rámci studia, o ubytování na kolejích a stravování v menze a o mimoškolních aktivitách a studentském životě. Po přednášce budou následovat prohlídky moderního vybavení fakulty v menších skupinkách s průvodci z řad studentů.

Ve stejný den, kdy je možné si prohlédnout fakultu, bude také zveřejněna v rámci Farmaceutického korespondenčního semináře (FARMAKOS) první sada úloh určených těm, které zajímá, co je obsahem výuky na FaF UK, co se chtějí dozvědět něco navíc už při studiu na střední škole a chtějí se naučit vyhledávat informace na internetu i v odborných databázích.

Korespondenční seminář představuje několik sad úloh, které připravují vysokoškolští studenti pro středoškoláky se zájmem o farmacii, chemii, biologii, ale i další obory, které jsou součástí studia na FaF UK. Středoškoláci vypracují odpovědi na zadané úkoly a odešlou je elektronicky organizátorům, kteří úlohy opraví, obodují a v daný termín zveřejní autorské řešení úloh. Pro úspěšné řešitele pak bude připraveno víkendové soustředění s přednáškami a návštěvou některých laboratoří na fakultě.

V rámci dne otevřených dveří se také koná jednodenní Juniorská Univerzita Karlova 2020, která je určena pro středoškolské studenty se zájmem o obor a vědy v chemicko-biomedicínské oblasti a pro studenty vyšších ročníků gymnázií. Jde o sérii přednášek, ukončenou testem, za jehož úspěšné složení lze získat bonifikaci 5 bodů k přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Účastník obdrží certifikát, kterým na přijímacích zkouškách doloží získané body. Zájemci o účast na Jednodenní Univerzitě Karlově 2020 se musí předem zaregistrovat.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail