Výzkum podpořilo MZ ČR částkou vyšší než 1,7 miliardy korun

Cílem podpory výzkumu a vývoje ve zdravotnictví je dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a zajištění vysoké úrovně výzkumných činností vedoucích k získání výsledků, které jsou následně využity pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v ČR. V roce 2019 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR výzkum a vývoj částkou přesahující 1,7 miliardy korun.

Každoročně dochází při výročí narození jednoho z nejvýznamnějších vědců Jana Evangelisty Purkyně k předávání cen ministra za výzkum a vývoj. Cena se uděluje za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové nebo institucionální podpory ve výzkumu a vývoji poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví.

„Předávání cen ministra za výzkum a vývoj je jen jedním z mnoha potvrzení o špičkové úrovni výzkumu v českém zdravotnictví a vědců, kteří spolu se svými týmy vynikají dosaženými výsledky, a to nejen v domácím, ale i v mezinárodním srovnání. Jsem moc rád, že mohu ocenit vědce za jejich vynikající výsledky, kterých dosáhli při řešení výzkumných projektů financovaných účelovou podporou Ministerstva zdravotnictví“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hlavním poskytovatelem účelové podpory v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji je právě Ministerstvo zdravotnictví. Prvním typem podpory je tzv. institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, kterou ministerstvo každoročně rozděluje svým 19 příspěvkovým organizacím, které jsou uznanou výzkumnou organizací. Institucionální podpora slouží ke stabilizaci a rozvoji výzkumného zázemí těchto zařízení a její celková výše v roce 2019 činila 658 mil. Kč. Druhým typem podpory je tzv. účelová podpora určená na podporu řešení programových projektů ve výzkumu. Projekty jsou vybírány v rámci veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, které ministerstvo vyhlašuje jednou ročně. V roce 2019 ministerstvo podporovalo více než 400 programových projektů, na které uvolnilo celkem 1,1 mld. Kč.

„Největší podporu mají projekty zaměřené na řešení civilizačních onemocnění, jako jsou onkologická, kardiovaskulární a metabolická onemocnění. Velké zastoupení mají také biomedicínské technologie, pak též neurovědy, poruchy imunity, infekční choroby, genetické či věkově specifické skupiny chorob, ale také preventivní medicína či ošetřovatelství,“ dodal náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Po odborné stránce zaštiťuje projekty zdravotnického výzkumu Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, která byla zřízena v roce 2014 jako organizační složka státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví. Jejím úkolem je příprava programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů. Projekty jsou zpravidla čtyřleté a jsou zaměřené na řešení celé škály zdravotnických problematik. Odborné hodnotící panely Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky navrhly na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2019 celkem osmnáct projektů, ze kterých Vědecká rada a předsednictvo Agentury pro zdravotnický výzkum následně vybraly deset kandidátů pro udělení ocenění. Pět řešitelských týmů obdrží za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví.

„Výběr těch nejlepších projektů nebyl vůbec jednoduchý, jelikož každý projekt přináší zásadní přínos pro pacienty. Nejvýše oceněné přinesly nové poznatky při léčbě genetických, nádorových, imunologických nebo neurologických onemocnění. Dosažené výsledky budou přínosem například pro pacienty s genetickou poruchou růstu a vývoje kostry či poruchami imunitního systému,“ uvedl předseda Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky Miroslav Ryska.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail