V čele nově zvoleného představenstva ČAFF opět J. C. Conde

Členská schůze České asociace farmaceutických firem (ČAFF), která se konala v polovině prosince, potvrdila personální obsazení představenstva a schválila priority asociace na rok 2020. ČAFF sdružuje celkem 20 farmaceutických společností, které v ČR zaměstnávají více než 4000 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v ČR, dodávají firmy sdružené v ČAFF.

„V roce 2020 se budeme věnovat otázkám spojeným s udržitelností a předvídatelností farmaceutického trhu a dostupností léčivých přípravků pro pacienty. Aktuálně často diskutované výpadky léčiv jsou projevem problému s udržitelností trhu jak na národní, tak na globální úrovni. Našim cílem bude přispět k pojmenování skutečných příčin nedostatku některých léků a pomoci při předcházení dopadů výpadků léčiv na pacienty,“ říká Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF.

Juan Carlos Conde, který byl opětovně zvolený jako předseda představenstva ČAFF na dvouleté období 2019 až 2021, říká: „Společnosti sdružené v asociaci přináší českému zdravotnictví kvalitní, bezpečné a nákladově efektivní léčiva, díky kterým je možné léčit výrazně širší okruh pacientů. České zdravotnictví dokáže tento přínos využít, přesto jsme ale přesvědčeni, že potenciál generik a biosimilars zpřístupnit léčbu pacientům je ještě větší. Naší ambicí je přesvědčit autority, že cesta neustálého tlaku na snižování ceny není jediná, a že je dobré hledat způsoby, jak zvýšit využití generik a biosimilars.“

 

Představenstvo ČAFF:

  • Předseda představenstva: Juan Carlos Conde (Teva Pharmaceuticals)
  • Místopředsedkyně: Soňa Porubská (Zentiva)
  • Členové: Martin Bolcek, MBA (Gedeon Richter)

MUDr. Milan Černek, MBA (Mylan Pharmaceuticals)

Jan Gala (Krka ČR)

Mgr. Jiří Hanzlík (Sandoz)

PharmDr. Jiří Havránek (Glenmark Pharmaceuticals)

MUDr. Vojtěch Mészáros, MBA (Egis)

Ing. Tomáš Mihál, PhD. (Stada Pharma).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail