Za doplatky na léky vrátila ZP MV klientům téměř 60 milionů Kč

Za první tři čtvrtletí letošního roku vrátila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR) přeplatky za léky téměř 51 900 svým pojištěncům v celkové výši 58 815 000 Kč.

„Počet lidí s nárokem na vrácení přeplatku za započitatelné doplatky na léky stejně jako vrácená částka se každoročně zvyšují. To dokládá srovnání s rokem 2018, kdy v prvních třech čtvrtletích pojišťovna vrátila 43 427 pojištěncům celkem 45 555 300 Kč. Letos se tedy počet klientů s přeplatkem zvýšil téměř o 8500 a vráceno bylo o 13,3 milionu Kč více,“ říká mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková.

Od roku 2018 platí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která roční limit doplatků za léky snížila dětem a seniorům od 65 let z původních 2500 Kč na 1000 Kč a důchodcům nad 70 let na 500 Kč. Ostatní občané mají roční limit ve výši 5 000 Kč. Dopad novely se promítl do výrazného zvýšení výše vratek a počtu lidí, kteří dostávají od pojišťovny peníze zpět. To dokazují čísla roku 2017, kdy novela zákona ještě neplatila. Tenkrát vrátila pojišťovna za první tři čtvrtletí přeplatek 3970 pojištěncům v celkové výši 5 826 000 Kč.

Většina klientů dostává peníze zpět prostřednictvím poštovní poukázky. Ve třetím čtvrtletí letošního roku to bylo téměř 84 % všech příjemců přeplatků. Nejvyšší vyplacená částka činila 17 767 Kč. Pojišťovna klientům doporučuje, aby si raději nechali zasílat přeplatky na bankovní účet.

V případě, že si klient ZP MV ČR chce zkontrolovat, jaké doplatky za léky mu byly do limitu započítány, může pojišťovnu požádat o roční výpis z účtu, kde jsou jednotlivé evidované doplatky uvedeny nebo si zřídit elektronickou komunikaci a nahlédnout v počítači do svého výpisu vykázané zdravotní péče kdykoliv bude chtít. Pro mobily existuje aplikace ZP211.

Výši započitatelných doplatků svým klientům „hlídá“ sama pojišťovna, která peníze posílá klientům zpět zcela automaticky. Pojištěnci tedy nemusejí o přeplatek žádat.

Od ledna 2020 čeká pacienty i pojišťovny další změna. Začne platit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která snižuje roční limit i občanům s přiznanou invaliditou ve II. či III. stupni na 500 Kč z původních 1000, resp. 5000 Kč. Pokud tedy vydají na započitatelných doplatcích za léky v roce více než 500 Kč, částky nad tento limit jim jejich zdravotní pojišťovny budou vracet. Nárok na vrácení přeplatků však nebude pro tyto občany automatický. Budou se o něj muset u své zdravotní pojišťovny přihlásit a své zdravotní postižení doložit.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail