Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním jde do Senátu

Návrh zákona, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a který nově přináší možnost odškodnění pro osoby, jimž vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, právě prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Návrh bude nyní posuzovat Senát.

V současnosti neexistuje žádný právní titul, na jehož základě by se mohla poškozená osoba v důsledku očkování úspěšně domoci odškodnění. „Případů újmy způsobené povinným očkováním je sice méně než promile, ale nelze je zcela vyloučit. Považuji za důležité, abychom dotčeným rodinám pomohli. Plníme slib a napravujeme dosavadní právní vakuum. Odškodnění by také mohlo ´otupit hrany´ a přinést záruky těm, kteří se obávají očkování, a také přispět k větší míře proočkovanosti, která v tuto chvíli klesá,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Odškodnění by mělo nahrazovat ztížení společenského uplatnění očkovaného a náklady na péči o něj, zdraví nebo domácnost a rovněž zahrnuje duševní útrapy rodičů. Bude se týkat jak závažných případů, kdy má očkovaný trvalé zdravotní následky a je vážně zdravotně poškozen, tak i situace, kdy zemře. Odškodnění by bylo vypláceno podle předlohy do půl roku od doručení žádosti v případě, že není chyba na straně očkujícího lékaře nebo výrobce vakcíny. Maximální výše náhrady není stanovena, Ministerstvo zdravotnictví je připraveno postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit prováděcí vyhláškou, ve které bude definovat k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, v níž nastává, a to na základě odborného medicínského posouzení. Jedná se o standardní model, který se užívá v zahraničí. Ministerstvo se na něm shodlo s odbornými společnostmi i občanskými sdruženími. Při posouzení složitých případů by v rámci posuzování žádosti pomohla odborná komise.

Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Vzhledem k obtížnému prokazování předloha nevyžaduje důkaz příčinné souvislosti.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail