Ministři zemí V4 jednali i o lékové politice
Foto zdroj: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem hostilo v úterý 12. listopadu mezinárodní zasedání ministrů zdravotnictví zemí visegrádské čtyřky (V4) a Světové zdravotnické organizace (WHO) v Praze. Předmětem zasedání byly lidské zdroje ve zdravotnictví, léková politika a spolupráce zemí V4 s WHO, konkrétně problematika využití expertíz WHO v zemích V4. Zvolená témata reflektují expertní setkání, která se uskutečnila v průběhu první poloviny českého předsednictví V4.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přivítal v historických prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera představitele zemí V4. K jednacímu stolu zasedla slovenská ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská (na fotografii s ministrem A. Vojtěchem), maďarská ministryně zdravotnictví Ildikó Horváth, polský náměstek ministra zdravotnictví Maciej Miłkowski, regionální ředitelka WHO pro Evropu Piroska Östlin i ředitel Národní kanceláře WHO v Praze Srđan Matić.

„Komunikujeme pravidelně s experty ze zahraničí, především ohledně toho, co funguje a z čeho se vzájemně učit. Společně se všemi zeměmi V4 jsme podepsali před několika měsíci společné memorandum ve Varšavě, nyní naše spolupráce pokračuje, například jsme se rozhodli sdílet informace o cenách léků a zajistit cenovou transparentnost, následně také společně, a tím pádem s větší tržní silou, vyjednávat s výrobci. Cílů do budoucna je celá řada, proto jsem rád, že jsou všichni zástupci zemí V4 ochotni pravidelně jednat,“ uvedl v rámci uvedeného zasedání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Česká republika stejně jako ostatní země střední Evropy a V4 řeší potřebnost pracovních sil ve zdravotnictví, a to jak v lékařských, tak nelékařských oborech. Závažnějším problémem posledních let je odchod kvalifikovaného zdravotnického personálu do jiných, méně náročných, profesí. Představitelé V4 se shodli, že pro zvýšení stability v oblasti lidských zdrojů a zmírnění dopadů faktorů podílejících se na migraci zdravotnického personálu je potřebné systémové řešení, které se neomezí pouze na platy, ale zaměří se i na další faktory.

„Plánujeme zefektivnit model vzdělávání zdravotnických specialistů, snížit administrativní zátěž lékařů a upřesnit legislativní ochranu pracovníků ve zdravotnictví. Řešíme také personální pokrytí v oblasti nelékařských pracovníků. Naším cílem je zefektivnit model vzdělávání zdravotních sester skrze umožnění kratšího času studia u vybraných profesí, dát sestrám také širší pole působnosti, aby mohly zastávat mnohem komplexnější roli a přebírat kompetence od lékařů. Například Slovensko jde mimo jiné i cestou navýšení kapacit lékařských fakult, stejně jako i my. Důležité je také to, aby lékaři setrvali v daných státech v oblasti zdravotnictví nějakou dobu pracovat a neodcházeli do zahraničí, toto se snažíme, stejně jako Slovensko, zajistit dotací pro mladé lékaře, kteří se na atestaci připravují, a kteří se přijetím dotace zavazují v naší zemi několik let pracovat,“ řekl ministr Vojtěch.

Rostoucí ceny léčivých přípravků a jejich případná dočasná nedostupnost jsou z hlediska zdraví pacientů a finanční udržitelnosti zdravotních systémů výzvou, které státy V4 v současné době čelí. Vzhledem k situacím, kdy jsou do země léčivé přípravky dodány, aby držitel rozhodnutí o registraci splnil svou zákonnou povinnost, ale následně jsou z čistě ekonomických důvodů distribuovány do zahraničí za významně výhodnějších finančních podmínek, jednají země V4 k této problematice pravidelně.

Za účasti zástupců WHO se plánuje na jaře 2020 také společné expertní jednání rezortů zdravotnictví a životního prostředí zemí V4. Setkání by se mělo zabývat výstupy 6. Ministerské konference WHO životní prostředí a zdraví, kterou hostila ČR v roce 2017. Výstupní dokument konference, tzv. Ostravská deklarace, ukládá státům Evropského regionu WHO vytvořit Portfolia akcí, v nichž si stanoví prioritní oblasti, na které se ve vztahu k tomuto tématu hodlají zaměřit.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail