Farmaceutičtí asistenti založili profesní komoru

Česká komora farmaceutických asistentů (ČKFA) je profesní organizace, jejímž hlavním účelem je sdružování farmaceutických asistentů a podpora jejich profesních zájmů. Byla založena jako spolek na ustavující schůzi v Praze 30. září 2019. Členství v ní je nepovinné a členem se může stát každý absolvent oboru farmaceutický laborant, který vykonává své povolání na území ČR.

Hlavním důvodem založení profesní komory je snaha upozornit na význam profese farmaceutického asistenta jak laickou, tak odbornou veřejnost. ČKFA chce ukázat obor farmaceutických asistentů jako vysoce odborný, atraktivní, s širokým spektrem kompetencí i možnostmi uplatnění se. Jak ale zdůraznila předsedkyně ČKFA Alena Šindelářová, založení komory farmaceutických asistentů je volání po změně aktuální situace a zavedení koncepčních řešení, která chybějí pro strategičtější plánování existence tohoto oboru. „Aktuálně existují pouze odhady, kolik ve zdravotnictví reálně pracuje farmaceutických asistentů a v jakých segmentech. Proto se dá jen těžko predikovat, kolik personálu je skutečně třeba, kolik absolventů v praxi bychom ročně potřebovali k udržení celé lékárenské péče pro následujících 20 let,“ vysvětlila.

Představitelé ČKFA vidí jako nezbytné aktivně spolupracovat s odbornými školami vzdělávajícími v oboru farmaceutický asistent. Chtějí se přímo podílet na přípravě a aktualizaci vzdělávacích programů s ohledem na požadavky praxe a platnou legislativu. A zároveň se chtějí snažit podporovat i celoživotní vzdělávání pracovníků v souladu s legislativou České republiky i EU.

Podle A. Šindelářové musí být obor farmaceutický asistent mezi uchazeči o vyšší odborné studium mnohem atraktivnější a zároveň je třeba absolventy motivovat k nástupu do praxe.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail