Benu má povolení převzít Fajn lékárny

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným rozhodnutím soutěžiteli Benu Česká republika převzít výlučnou kontrolu nad společností Different Pharma provozující síť jedenácti Fajn lékáren.

Úřad v řízení konstatoval, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neboť jeho uskutečněním dojde převážně pouze k mírnému posílení postavení společnosti Benu. V dané oblasti navíc působí další významní, často vertikálně integrovaní konkurenti na maloobchodní i velkoobchodní úrovni prodeje i distribuce léčiv.

Podnikatelská skupina, jejíž součástí je společnost Benu, působí v maloobchodním a velkoobchodním prodeji léčiv. Nabývaná společnost Different Pharma se zabývá především provozováním sítě lékáren a maloobchodním prodejem léčiv a jiných lékárenských produktů konečným spotřebitelům.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail