Vítaná výkladová praxe pro poskytnutí léčiv za symbolickou cenu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) vítá aktuální změnu výkladové praxe Ministerstva financí ČR v otázce poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu v kontextu DPH. Doposud byla základem pro výpočet daně obvyklá tržní cena přípravku, a nikoliv cena symbolická, za kterou výrobce léčivý přípravek dodával zdravotnickému zařízení. Společnostem tak při jejich altruistickém jednání vznikaly dodatečné náklady. Díky iniciativě Ministerstva zdravotnictví ČR bude nově základem pro výpočet DPH právě cena symbolická.

„Společnosti díky tomu budou schopny snížit dodatečné náklady a poskytnout konkrétní léčbu více pacientům,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Poskytování léčivých přípravku za symbolickou cenu probíhá prostřednictvím zdravotnických zařízení. Jedná se například o situace po ukončení klinického hodnocení. Pacientům profitujícím z léčby je přípravek nabídnut v tomto režimu, a to do doby, než je registrován v ČR. Obdobně je pacientům dostupný i v případě, kdy není stanovena cena a úhrada, případně do ukončení léčby, nebo převedení na jinou terapii.

Dalším příkladem je léčba vysoce inovativními léčivými přípravky v situaci, kdy uplyne dočasná úhrada stanovená Ústavem pro kontrolu léčiv a zároveň není stanovena úhrada trvalá. Pacient, který v mezidobí začal léčivý přípravek užívat za symbolickou cenu, jej může v tomto režimu užívat až do ukončení léčby.

Dále jsou zde situace, kdy specializované centrum před koncem kalendářního roku vyčerpá rozpočet pro danou skupinu pacientů. Farmaceutické firmy mohou přistoupit k poskytnutí léčivých přípravků za symbolickou cenu do konce příslušného roku.

„Obdobných případů poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu bude v budoucnu pravděpodobně přibývat. Doufáme, že nové možnosti se otevřou především s plánovanou novelizací zákona o léčivech, a to především v oblastech léčiv na vzácná onemocnění a vysoce inovativních léčivých přípravků,“ doplňuje Jakub Dvořáček.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail