SÚKL varuje před nelegálními léčivými přípravky

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal informaci o výskytu nelegálních léčivých přípravků Vitamin D3 5000 IU Healthy Origins, Vitamin D3 5000 IU NOW a Vitamin D3 2000 IU NOW dovozce Biohack Planet se sídlem v Dobrušce.

Výrobky Vitamin D3 5000 IU Healthy Origins, Vitamin D3 5000 IU NOW a Vitamin D3 2000 IU NOW naplňují definici léčivého přípravku uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech, což znamená, že tyto produkty musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedených výrobků však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tyto výrobky tak nesplňují požadavky na bezpečnost výrobků a jako takové nemohou být nadále ponechány na trhu a je nutné je bezodkladně vrátit dodavateli.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail