Na 29. září připadá Světový den srdce

V neděli 29. září 2019 mohou lidé na celém světě oslavit Světový den srdce, který od roku 2000 každoročně organizuje Světová federace srdce a Světová zdravotnická organizace. Jeho poselstvím je ukázat, že srdečním chorobám lze předejít.

Tento rok je hlavní myšlenkou slíbit si, že budeme žít zdravěji. Čísla týkající se onemocnění srdce jsou totiž stále alarmující. Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce a mrtvice hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Každoročně zabíjí více než 17 milionů lidí, což je větší množství úmrtí než na nádorová onemocnění, HIV, AIDS a malárii dohromady.

Rizikových faktorů průkazně spojovaných se srdečními onemocněními či mozkovou mrtvicí je celá řada. „Část z nich je bohužel neovlivnitelná – například věk, genetické faktory, mužské pohlaví, rodinná anamnéza. Přesto je zde i hodně faktorů ovlivnitelných – zdravá strava, tedy dostatek zeleniny, ovoce, ryb, ořechů a luštěnin, jídlo jen umírněně solit,“ popisuje MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří. Důležitý je pohyb a redukce nadváhy, kterou je možné ovlivnit i snížení krevního tlaku, přestat s kouřením. Pohyb též pomáhá k zvládání stresu. „Některé ovlivnitelné faktory můžeme přímo měřit a sledovat pomocí biochemických vyšetření, která jsou důležitou informací k míře rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Petr Podroužek, CSc.

Jak rozšířené jsou u nás nemoci srdce, dokazují některá čísla. Na onemocnění srdce a cév zemře v České republice ročně kolem 50 tisíc lidí. Velmi frekventované je také srdeční selhání, kterým v tuzemsku trpí na 200 tisíc lidí. Ročně lékaři odhalí kolem 40 tisíc těchto případů. Velmi ohroženou skupinou pacientů, pokud jde o nemoci srdce a cév, jsou diabetici.

O tom, jak nákladná je léčba uvedených chorob, svědčí mimo jiné údaje Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZP MV CR). S uvedenými chorobami bojuje čtvrtina jejích klientů. „Aktuálně evidujeme téměř 300 tisíc pacientů s nemocemi ohrožujícími srdce. Nejčastěji jde o vysoký krevní tlak a ischemickou chorobu srdeční i s jejími akutními formami, jako je angina pectoris či infarkt myokardu,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR. Nejvíce výdajů jde na zvlášť účtovaný materiál, což souvisí s využitím kardiochirurgických a kardiointervenčních zákroků. Celkem jde o částku blížící se 1,5 mld. korun. Další vysokou položku v nákladech činí léky. Za ně tato pojišťovna loni vydala více než 615 milionů korun. „Na léčbu onemocnění srdce a cév vydá ZP MV ČR celkově téměř tři miliardy korun ročně. Z toho 1,3 mld. na léčbu ischemické choroby srdeční a 1,6 mld. na léčbu vysokého tlaku,“ doplňuje Hana Kadečková a dodává: „Ve srovnání s předchozím rokem tyto náklady vzrostly o 71 milionů Kč.“

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail