K lékovému záznamu budou mít přístup i lékárníci

Poslanci na úterní schůzi Sněmovny schválili novelu zákona o léčivech, která upravuje sdílený lékový záznam pacienta. Úprava byla potvrzená ve sněmovní verzi, která přináší možnost nahlížení do záznamu také lékárníkům, tak jak bylo předpokládáno v původním návrhu, který v červenci vrátil Senát s připomínkami zpět. Novela zákona o léčivech přináší také úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 procent.

Sdílený lékový záznam pacienta, jedna z klíčových funkcionalit eReceptu, umožňuje, aby s daty, která již dnes mají k dispozici zdravotní pojišťovny a která se nacházejí v centrálním úložišti elektronických receptů, mohli ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče pracovat zdravotničtí pracovníci. Lékový záznam umožní lékařům, farmaceutům a lékařům zdravotnické záchranné služby při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta. To povede k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitního užívání, což zajistí vyšší míru bezpečí pacienta.

„Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky. Díky sdílenému lékovému záznamu tak bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pacient ovšem bude mít vždy právo vyslovit se sdílením dat nesouhlas, případně udělit souhlas konkrétnímu lékaři a lékárníkovi. Prvních šest měsíců po nabytí účinnosti zákona bude přechodné období, během kterého se veřejnost s lékovým záznamem seznámí a v případě zájmu si již nastaví přístup do jeho nahlížení, tedy bude moci projevit nesouhlas či udělit selektivní souhlas jen pro konkrétního předepisujícího lékaře a lékárníka. Sdílení lékového záznamu se zdravotníky bude spuštěno po uplynutí přechodného období, dle předpokladů 1. června 2020.

Rozhodnutí Sněmovny ohledně sdíleného lékového záznamu uvítali zástupci České lékárnické komory (ČLnK). „Senátní úprava nebyla prodiskutována s odbornou veřejností a její přijetí by pouze zkomplikovalo efektivní využití lékového záznamu. Bylo důležité zajistit přístup k tomuto nástroji také lékárníkům jakožto univerzitně vzdělaným specialistům na léčivé přípravky,“ uvedl v tiskové zprávě prezident ČLnK Lubomír Chudoba.

Schválená novela zákona o léčivech přináší také 90procentní úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění s limitem množství 30 g měsíčně. „Uvědomujeme si, že dnešní cena léčebného konopí může některé skupiny pacientů finančně zatížit, zejména ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Rozhodli jsme se proto pacientům přispět z veřejného zdravotního pojištění až 90 procent prodejní ceny konopí v lékárně. Výše doplatku bude srovnatelná s doplatky u léků na chronická onemocnění,“ dodal ministr Vojtěch.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail