Podle AVEL dluží státní nemocnice za léky více než miliardu korun

Členové Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) vyzývají Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZd) k rychlému řešení kritické situace kolem neuhrazených pohledávek po splatnosti za dodaná léčiva do jím zřizovaných nemocnic a zdravotnických zařízení. Závazky po splatnosti přesáhly již více než jednu miliardu korun a každý měsíc narůstají. V případě pokračující neschopnosti ministerstva tento neutěšený stav v blízké době napravit, by byli členové asociace v krajním případě nuceni individuálně podniknout i právní kroky.

Podle členů AVEL jde o dlouhodobě neřešený problém, který je jedním z řady dalších příkladů současné krizové finanční situace některých zdravotnických institucích v působnosti ministerstva zdravotnictví.

„Naší nejdůležitější prioritou je zajištění plynulých dodávek léků pacientům. Proto nás mrzí a překvapuje zároveň, že ministerstvo jako zřizovatel mnoha nemocnic a zdravotnických zařízení nepřistupuje k tomuto dlouhodobému problému dostatečně zodpovědně a neutěšený stav pohledávek po splatnosti neřeší či není ochotno rychle řešit. Přitom i pro ministerstvo by měla být na prvním místě péče o pacienta,“ říká Tomáš Votruba, výkonný ředitel Asociace velkodistributorů léčiv.

AVEL upozorňuje MZd na narůstající dluh po splatnosti za léčivé přípravky dodané do ministerstvem přímo řízených organizací již od loňského listopadu. Navzdory několika oficiálním žádostem i projevené vstřícnosti ze strany AVEL tento stav společně řešit, neobdržela asociace od ministerstva stále jasné garance kdy a zda vůbec se tak stane.

„Od ministra zdravotnictví jsme se zatím dočkali bohužel jen obecné odpovědi s tím, že závažnost současné situace vnímá. Finanční situace nemocnic by se podle vyjádření ministra mohla zlepšit až v roce 2020, kdy prý budou tyto instituce schopny zajistit postupné splácení svých závazků vůči členům AVEL. Takovou odpověď ale nepovažujeme za dostatečnou. Naši členové musí také jednat s péčí řádného hospodáře, a proto trváme na rychlém a zásadním vyřešení situace. V současné době jsme svědky diskusí o budoucím financování zdravotnictví. Ministr zdravotnictví chce, aby po masivním zvýšení platů v minulých letech nemocnice investovaly především do nových technologií, odboráři naopak požadují další zvýšení platů. O placení starých dluhů se nemluví vůbec. Takový stav je však naprosto neudržitelný,“ vysvětluje Tomáš Votruba.

Členové AVEL si přitom důsledně zakládají na tom, aby čeští pacienti dostali své léčivé přípravky včas, v potřebném množství i sortimentu. Proto se tradičně snaží vycházet vstříc v nanejvýš možné míře i svým obchodním partnerům. „Nechceme řešení tohoto problému eskalovat mimo rámec českého zdravotnictví, ale pokud naši členové neuvidí ze strany ministerstva jasné náznaky řešení v blízké budoucnosti, byli by, a to už zcela individuálně (v souladu se zákonem o hospodářské soutěži), nuceni přikročit k důraznějším krokům v rámci českého právního řádu,“ doplňuje Tomáš Votruba, výkonný ředitel AVEL.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail