Zdravotní pojišťovny dají příští rok na pomůcky půl miliardy navíc

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne nabíhat celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené, a pacienti tak výrazně ušetří. Zejména dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní.

S cílem komplexně zefektivnit systém příspěvků na pomůcky a finanční prostředky směřovat v maximální míře ve prospěch pacientů s vážným onemocněním či zdravotním postižením, dochází u vybraných pomůcek, které byly maximálně ve výši stovek, a měly tak minimální přínos pro pacienta, ke snížení či zrušení úhrady. Tyto peníze se nikam neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více, než těch, kde dochází k jejímu snížení. Dokazují to také výrazně rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven. V příštím roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro pacienty o půl miliardy korun navíc.

Změna úhradové regulace zdravotnických prostředků vznikla na široké platformě všech zainteresovaných stran a za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti. Její přípravy se účastnili zástupci zdravotních pojišťoven, České lékařské společnosti JEP, Národní rady osob se zdravotním postižením, Koalice pro zdraví, Pacientské rady, profesních komor (lékařská, stomatologická i lékárnická) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Novela zákona prošla ke konci roku 2018 Parlamentem ČR zcela bez problémů a s jasnou politickou shodou.

Základní příklady pomůcek, u kterých dochází ke změně v úhradě.

Nově hrazené pomůcky

Od 1. října 2019 začne nabíhat celá řada nových položek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak nově ušetří.

 1. Náplasťové inzulínové pumpy – 82 000 Kč/první rok a další tři roky úhrada 75 000 Kč
 2. Glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením – nárok 1 000 Kč / 6 let
 3. Opravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce (konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP ve vlastnictví pojištěnce hrazeny, vozíky byly zapůjčovány pojišťovnami
 4. Infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv (s veškerým příslušenstvím) – nově hrazena, 2 ks za 2 roky, hrazena ve výši 100 %
 5. Úhrada binaurální sluchové korekce pro dospělé – sluchadla, 2 ks za 5 let, 6 087 Kč za kus.
 6. Zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv – 100 %
 7. Infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv – 100 %
 8. Infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva – 100 %
 9. Jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku – 100 %
 10. Stříkačka injekční dvoudílná 5 ml, 10 ml a 50 ml v indikaci plicní hypertenze – 100 %
 11. Intravaginální tampóny pro inkontinentní pacienty – 100 %
 12. Dilatany anální – 100 %
 13. Krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií – 100 %

 

Pomůcky, u kterých se navyšuje úhrada nebo se navyšuje počet kusů (nárok pacienta)

U některých dalších pomůcek se od 1. prosince 2019 platby zvýší nebo se zvýší počet kusů, na které má pacient nárok.

 1. Zvyšuje se úhrada mechanického vozíku z 21 tisíc korun na 45 tisíc korun.
 2. Nově pak vozíčkáři mají možnost mít hrazený elektrický vozík na ven i mechanický na doma. Druhý vozík nebyl v předchozích letech hrazen vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc korun.
 3. Další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to zejména děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek, tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo.
 4. Sluchadla pro děti – navýšení částky za sluchadla – původně byla za sluchadla pro vzdušné vedení u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč za 2 ks, nyní by měla být úhrada 8 696 za 1 kus se stejným omezením na 2 ks na 5 let.
 5. Sluchadlo pro vzdušné vedení pro dospělé – nyní bylo hrazeno jen maximálně 5 100 Kč, nyní úhrada 7 000 Kč
 6. Inhalátory – dříve hrazen kompresorový a ultrazvukový – 1 ks za 5 let, úhrada 100 % maximální hodnota 4 500 Kč. Nyní inhalátor nízko výkonný 1 ks za 5 let, úhrada 3 044 Kč za kus, pro pacienty s cystickou fibrózou inhalátory vysoce výkonné v hodnotě 6 000 Kč za kus do 2 let včetně a 21 217,40 Kč za kus od 3 let věku.
 7. Přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (přijímač, senzor) – nově zakotvena úhrada v zákoně
 8. Přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (senzor, vysílač, přijímač) – nově zakotvena úhrada v zákoně
 9. Nově v legislativě zakotvena úhrada řečových procesorů – nyní nárok pacienta na 1 ks / 10 let, nově dle novely zákona 1 ks / 7 let
 10. Pasty, zásypy v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 11. Hydrogelová krytí amorfní v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 12. Alginátová krytí amorfní v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 13. Filmové obvazy – spreje v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 14. Čistící roztoky a gely aktivní v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 15. Krytí obsahující hyaluronan, med v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 16. Nanokrystalické stříbro – sprej v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
 17. Katétr sterilní potahovaný – v současné době se hradí 150 ks / měsíc a nově se bude hradit 210 ks / měsíc
 18. Systém proplachový – v současné době se hradí 20 ks /3 měsíce, dle novely se bude hradit 15 ks / měsíc
 19. Jehly k inzulínovým perům – nyní se hradí 200 ks/rok, nově dle novely bude hrazeno 500 ks / rok
 20. Infuzní sety s teflonovou jehlou – nyní nárok 120 ks/rok, nyní bude nárok navýšen na 130 ks / rok
 21. Nyní je dle zákona hrazeno 75 % u veškerého příslušenství k přístrojům CPAP a BiPAP, nově 90 % (masky, hadice, zvlhčovače, filtry)
 22. Příslušenství k odsávačce – cévky odsávací – nyní hrazeno 150 ks / 1 rok, nově bude hrazeno 400 ks / 1 rok
 23. Mechanický insuflátor/exsuflátor (kašlací asistent) – v současné době u VZP ČR hrazen dle zákona ze 75 %, nově zakotvena úhrada formou denního pronájmu 100 % úhrada
 24. Elektropohony k mechanickým vozíkům – nyní je hrazeno ze 75 %, nyní úhrada navýšena na 90 %

 

Pomůcky, u kterých se snižuje úhrada ve prospěch důležitějších pomůcek

 1. Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 15 % u I. stupně
 2. Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 5 % u II. Stupně
 3. Glukometr pro stanovení glukózy – v současné době hradíme 1 000 Kč / 10 let a nově 500 Kč / 6 let
 4. Diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve – nyní 8 Kč / ks, nově dle novely zákona 6 Kč / ks
 5. Odsávačka elektrická, mechanická – nyní hrazeno 4 000 Kč / 1 ks, nově hrazeno 2 500 Kč / 1 ks

 

Pomůcky, u kterých dochází ke zrušení úhrady

Změna nastává od 1. srpna 2019. Odstraněním některých historických pozůstatků systému dojde k uvolnění prostoru pro vstup celé řady dosud nehrazených moderních inovativních zdravotnických prostředků a především se umožní směrovat finanční prostředky ve prospěch pacientů s nejzávažnějšími onemocněními či zdravotním postižením.

 1. Brýlové obroučky pro pojištěnce nad 15 let věku, čočka brýlová plastová sférická nad 15 let, čočky sférické a tórické pro pojištěnce nad 15 let věku, absorpční vrstvy na brýlové čočky nad 15 let (u vážných očních vad – nad 10 dioptrií – úhrada zůstává v plné výši).
 2. Oprava epitézy
 3. Paruky – původně byla úhrada ve výši 100 % maximálně 1 000 Kč, 1 ks za rok
 4. Vložka ortopedická individuálně zhotovená – 100 Kč / pár / 1 rok – nyní už budou hrazeny pouze speciální vložky
 5. Nebude hrazena úprava sériové obuvi (hradí se individuálně zhotovovaná ortopedická obuv)
 6. Přilba ochranná – 2 500 Kč / 1 ks / 2 roky
 7. Dochází ke zrušení úhrady mechanického polohovacího lůžka – bude hrazeno pouze elektrické polohovací lůžko – je to spíše benefit pro pacienta a jeho obsluhu
 8. Kotníkový díl a kolenní díl II. a III. kompresní třída – nyní úhrada 260 Kč / 2 ks (na doporučení odborné společnosti)
 9. Suspenzor – nyní hrazen 130 Kč za 2 ks / 1 rok
 10. Osobní spirometr – dosud hrazen 300 Kč / 1 ks
 11. Brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu – nyní úhrada 90 Kč / 1 ks / 5 let
 12. Hůl (nejedná se o hole pro nevidomé, ani berle – např. stařecké) – nově nejsou hrazeny vůbec, původně se přispívalo 1 ks za 3 roky, maximálně 130 Kč za kus
 13. Baterie ke sluchadlu – nyní 80 Kč / 4 ks / 5 let
 14. Křeslo klozetové, sedačky na vanu / do sprchy

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail