K růstu počtu umělých oplodnění v ČR přispívají hlavně cizinci

Podle Národního registru asistované reprodukce počet cyklů in vitro fertilizace (IVF) v ČR stoupá, ale u Češek jde od roku 2010 o stabilní stav (kolem 11 000 cyklů), narůstá počet cyklů u cizinek (od roku 2010 asi o 10 %). Důvodem, proč cizinky vyhledávají česká centra, je jednak vysoká medicínská úroveň a v mnoha případech také restriktivní podmínky ve vlastní zemi a ztížený přístup k asistované reprodukci.

Při příležitosti Národního dne neplodnosti, který připadl na 6. června, se odborníci rozhodli uvést na pravou míru některé nepřesné a zavádějící informace. Docent MUDr. Tonko Mardešić, CSc. se při tiskové konferenci ohradil vůči výrokům některých manažerů, kteří prohlašují, že investice do zařízení, která poskytují zdravotní služby typu asistované reprodukce, jsou velmi výhodné hlavně z ekonomického hlediska. „Úspěchy, kterých česká centra reprodukční medicíny dosáhla, jsou dílem odborné úrovně českých lékařů a dalších pracovníků v oboru asistované reprodukce a je nutné za nimi vidět hlavně skvělou medicínu,“ uvedl docent Mardešić a upozornil, že nepřesné informace se objevují i v některém odborném tisku. Není pravda, že kliniky a odborná společnost nově lobují za zvýšení úhrady IVF do 40 let. Odborná společnost naopak odmítla návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, aby tato léčba byla hrazena až do 43 let, kdy se naděje na úspěšnou léčbu výrazně snižuje. Současně by přijetí této úpravy mohla zhoršit nepříznivý trend odkládání těhotenství do stále vyššího věku, navíc v tomto věku je také zvýšené riziko vrozených.

Podle Národního registru asistované reprodukce počet cyklů in vitro fertilizace (IVF) v ČR stoupá, ale u Češek jde od roku 2010 o stabilní stav (kolem 11 000 cyklů), narůstá počet cyklů u cizinek (od roku 2010 asi o 10 %). Důvodem, proč cizinky vyhledávají česká centra, je jednak vysoká medicínská úroveň a pak v mnoha případech restriktivní podmínky ve vlastní zemi a ztížený přístup k asistované reprodukci. Cizinky jsou majoritními příjemkyněmi darovaných oocytů (podíl v roce 2016 činil 88,1 %).

Za významný pokrok označují odborníci snížení podílu vícečetných těhotenství po IVF. Vícečetná gravidita představuje vysoce zvýšené riziko novorozenecké morbidity (novorozenci s nízkou porodní hmotnosti, předčasný porod nezralého novorozence, komplikace při porodu a další) a zvýšené riziko mateřské morbidity. V roce 2011 začaly pojišťovny na nátlak odborné společnosti proplácet čtyři cykly IVF místo původních tří, ale za podmínky, že v prvních dvou léčebných cyklech bude do dělohy přenesen pouze jeden zárodek.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail