Dostupnější léčba díky zkrácenému reviznímu řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal rozhodnutí ve zkrácené revizi týkající se léčivých přípravků na boj proti některým autoimunitním chorobám. Od 1. července se tak změní úhrady některých léků v této terapeutické skupině. Systém veřejného zdravotního pojištění by mohl ročně ušetřit až 1,4 miliardy korun. Uspořené finance mohou být využity na nákup jiných léčivých přípravků. Odhadovaná úspora je jednou z největších v historii.
Na některé léčivé přípravky byly uzavřeny dohody o úhradě a dohody o nejvyšší ceně výrobce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Právě díky tomu by mohlo být dosaženo úspor pro veřejné zdravotní pojištění. I přes změnu výše úhrady by nemělo dojít k tomu, že pacienti užívající tyto přípravky na ně budou nově doplácet. Výše doplatků závisí kromě úhrady ze zdravotního pojištění také na prodejní ceně, která je daná držitelem rozhodnutí o registraci, a také na podmínkách smlouvy uzavřené mezi specializovaným pracovištěm a zdravotní pojišťovnou.

„V případě, že by spotřeby těchto léčiv byly stejné jako v roce 2018 a úhrady zůstaly tak jako při zahájení revize, lze odhadovat finanční úsporu ve výši stovek milionů až 1,4 miliardy korun. Léčivé přípravky nemusejí být totiž prodávány za maximální stanovené ceny. Platí, že čím nižší je skutečně uplatňovaná cena, tím nižší bude také skutečná úspora,“ vysvětluje Mgr. Irena Storová, ředitelka SÚKL.
Součástí revize byla skupina terapeuticky zaměnitelných přípravků (tj. přípravků s obdobnou nebo blízkou účinností, bezpečností a obdobným klinickým použitím) nazvaná imunosupresiva – biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální
(tzv. referenční skupina č. 70/2) s obsahem léčivých látek etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab-pegol a golimumab. Ty využívají obranyschopnost organismu k boji proti některým autoimunitním chorobám. Konkrétně blokují uvolňování látek odpovědných za rozvoj zánětu
(tzv. prozánětlivé cytokiny TNF-alfa) či ovlivňují odpověď imunitního systému pacienta. Jak název referenční skupiny napovídá, jedná se o léky určené zejména k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění. Příkladem může být revmatoidní artritida, psoriáza, ankylozující spondylitida, Crohnova choroba, ulcerozní kolitida nebo akné inversa.

Revize zachovává úhradu posuzovaných léčivých přípravků v jejich hrazených indikacích, včetně podmínky jejich podání v tzv. specializovaných pracovištích. Jedná se o pracoviště zajišťující podání uvedených přípravků na nejvyšší odborné úrovni. Pro české pacienty tak bude nadále k dispozici kvalitní léčba odpovídající nejnovějším světovým standardům. Takové léky jsou dle zákona účtovány jako zvlášť účtované přípravky. To znamená, že jsou účtovány specializovaným pracovištěm
na žádanku (tj. na základě smlouvy uzavřené mezi specializovaným pracovištěm a zdravotní pojišťovnou) a nikoliv vydávány na recept.
„O zahájení správního řízení požádala Všeobecná zdravotní pojišťovna tak, jak jí to umožňuje zákon. Abychom takovou revizi mohli zahájit, musejí odhadované úspory činit alespoň 30 milionů korun,“ dodává Irena Storová.

Podstatou zkrácené revize je – na rozdíl od revizí hloubkových – flexibilnější sjednocení úhrad v rámci posuzované skupiny léčivých přípravků v návaznosti na aktuální situaci systému veřejného zdravotního pojištění (např. vstup nového léčiva do skupiny) a dále také zajištění úspor finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění. Takové správní řízení o změně výše a podmínek úhrady vede podle zákona právě Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Státní ústav pro kontrolu léčiv vede stovky revizí ročně, a každoročně tak zajišťuje snižování nákladů zdravotních pojišťoven na léky o stovky miliónů korun. Revize této referenční skupiny a odhadovaná úspora je jednou z největších v historii. Spolu s aktivní lékovou politikou Ministerstva zdravotnictví ČR a všech zdravotních pojišťoven přispívá SÚKL k hospodárnému vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění a ke zvyšování dostupnosti léčiv a zdravotní péče pro pacienty v České republice.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail