OZP klientům automaticky ohlídá bezpečné kombinace léků

Oborová zdravotní pojišťovna všem svým klientům zdarma a plně automaticky hlídá, zda jim jejich lékaři omylem nebo na základě nekompletních informací nepředepsali nevhodnou kombinaci léků. Klientům také připomíná, když je čas si lék vzít. Novinka je součástí aplikace Vitakarta, kterou si mohou všichni klienti OZP zdarma nainstalovat do mobilního telefonu nebo ji využívat na webu.

Během pilotního provozu aplikace upozornila na potenciálně nevhodnou kombinaci 15 395 klientů a tři sta z nich využilo v loňském roce možnosti konzultovat bezpečné kombinace léků prostřednictvím služby Asistent zdraví. V letošním roce poskytla OZP konzultace už stovce pojištěnců. Problémové lékové interakce se v České republice mohou týkat více než čtvrt milionu lidí.

„Jsem rád, že je tato služba mezi klienty oblíbená. OZP je jediná zdravotní pojišťovna, která ji zdarma poskytuje všem svým klientům. Dostáváme se tak do mnohem aktivnějšího postavení organizace, která sama pečuje o zdraví svých klientů a je součástí péče o klinickou bezpečnost. Právě to je cesta, kterou chci, aby se pojišťovna v budoucnosti ubírala,“ říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

„Klienty upozorňujeme od středně závažných interakcí léků a upozorňujeme také na shodu a podobnost lékových skupin, jejich rizikové podávání nebo nevhodné užívání. Nejčastěji řešíme interakce, kdy může docházet k ovlivnění srdeční činnosti, zejména prodloužení rytmu a vzniku případné dysrytmie, interakce bisfosfonátů, tedy léků zabraňujícím rozvoji poškození kostí, a vápenatých iontů, interakce mezi clopidogrelem, což je protidestičkové léčivo proti srážlivosti krve, s inhibitory protonové pumpy při léčbě vředů, refluxu a gastritidy nebo interakce mezi nesteroidními protizánětlivými léky a léčivy ovlivňujícími krevní tlak,“ vysvětluje Radka Brichcínová, vedoucí oddělení kontroly léčivých přípravků.

„Coby zdravotní pojišťovna má OZP kompletní informace o tom, jaké léky a léčivé přípravky jsou našim pojištěncům hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Díky tomu přesně víme, jaké léky kdy a kdo užívá nebo by měl užívat. Jsme tak schopni odhalit potenciální problematické lékové kombinace a klienta upozornit, že by měl či měla svůj seznam léků konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo s naším Asistentem zdraví na telefonu 844 111 000,“ objasňuje fungování systému Kouřil.

Klienti si mohou vybrat, zda chtějí, aby upozornění na lékové interakce dostávali, nebo ne. Po registraci do aplikace Vitakarta pojišťovna všechny své klienty standardně upozorňuje, volitelně si klient může tato upozornění vypnout.

„Cílem není zasahovat do skladby léčivých přípravků nebo změny terapeutického režimu, proto vždy odkazujeme na případnou konzultaci s ošetřujícím lékařem, neboť nemáme informace o současném zdravotním stavu a nevíme, do jaké míry se pacient řídí pokyny lékaře či lékárníka. Ten, kdo ručí za léčbu, je lékař. Proto, pokud systém vyhodnotí nějakou kombinaci léků jako nevhodnou, klienta pouze citlivě upozorní, že by se měl poradit se svým lékařem, případně využít naší služby Asistent zdraví,“ říká R. Brichcínová.

Informace do systému automatické kontroly vstupují s krátkým zpožděním způsobeným prodlevou mezi vyzvednutím léků klientem a okamžikem, kdy se tento údaj dostane do informačního systému pojišťovny. Nový lék lze proto do Vitakarty vložit i vepsáním názvu. Stejným způsobem lze hlídat i kombinace pro léky, které nejsou vydávané na předpis. Vitakarta navíc upozorňuje nejenom na nevhodné lékové kombinace, ale informuje klienty i o potenciálně problematických potravinách, doplňcích i bylinách, které by mohly mít negativní vliv na zamýšlený účinek jejich léků.

Vedle hlídání bezpečných lékových kombinací je možné Vitakartu nově využít také pro připomínání času a dávkování, kdy si lék vzít. VITAKARTA pak ohlídá i docházející zásobu léků a klienta upozorní, že už je čas zajít k lékaři respektive do lékárny pro další balení léku. Klient tak ve své Vitakartě najde kompletní přehled o předepsaných lécích a může si do svého lékového profilu zapisovat léky, které si pořídil bez předpisu.

Vitakarta je kromě webové aplikace dostupná také pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS. Upozornění na nebezpečnou lékovou kombinaci se pak automaticky zobrazí formou push-notifikace tedy zprávy přímo na displeji mobilu. Stejným způsobem aplikace připomíná čas vzít si další lék.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail