Češi a aktivní sport? Žádná sláva

Průzkum Nadačního fondu Petra Koukala ukázal, že Češi málo aktivně sportují a složení stravy moc neřeší, na prevenci u lékaře ale nezapomínají.
Průzkum formou internetového dotazníku pro edukační kampaň „A žili šťastně“, kterou zaštítil Nadační fond Petra Koukala ve spolupráci s farmaceutickou společností Sanofi, uskutečnila agentura Ipsos. Šetření se zúčastnilo 1050 respondentů napříč věkovým spektrem i stupni vzdělání. Muži a ženy byli zastoupeni vyrovnaně.
Jen 28 procent Čechů aktivně sportuje a zhruba polovina dotázaných chodí alespoň hodinu denně pěšky. Průzkum také ukázal, že až 70 procent lidí se snaží spát šest až osm hodin denně a přes 64 procent navštěvuje lékaře v rámci preventivních prohlídek. Zásady vyváženého jídelníčku a složení stravy si hlídá pouze 38 procent oslovených, přesto ale většina lidí o kvalitě potravin přemýšlí již při jejich nákupu či při vaření.
Výše uvedená data ukazují, že Češi mají k zdravému životnímu stylu spíše pasivní přístup, nicméně povědomí o preventivních prohlídkách mají velmi vysoké. Až 88 procent dotázaných v úvodu průzkumu potvrdilo, že chodí k praktickému lékaři zhruba každé dva roky. Údaje poskytnuté pojišťovnami tak pozitivní nejsou, hovoří jen o poloviční účasti, ale dokládají vzrůstající trend. „Proto je potřeba na zdravotní gramotnosti a motivaci pacientů k vyšší účasti na preventivních prohlídkách dále pracovat, abychom v budoucnosti cca 90% úrovně skutečně dosáhli,“ uvedl doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., přednosta Ústavu sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové.
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., se s dalšími praktickými lékaři shoduje na tom, že přibývá osob, které věnují pozornost svým stravovacím návykům, složení stravy a kvalitě potravin, což naznačují i výsledky průzkumu. Vyplývá z nich, že téměř tři čtvrtiny dotázaných přemýšlejí nad tím, jak zkonzumované potraviny ovlivňují jejich zdraví, a také podle toho nakupují. Až 9 z 10 respondentů tvrdí, že kladou důraz na kvalitu potravin při nákupu. V rámci návštěv restaurací je toto číslo pochopitelně nižší. Připouštějí však, že vyvážený poměr živin v jídelníčku neřeší. „S uvedeným problémem se nesetkáváme pouze v ČR. Kromě lékařů zde mnohem důležitější roli hraje rodina a škola,“ doplnil doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Respondenti také odpovídali na dotaz, jaká vyšetření během preventivních prohlídek podstupovali. Nejčastěji jim podle nich lékař měřil krevní tlak (76 %), vyšetřil krev (63 %), zkontroloval zrak (47 %), vyšetřil moč a provedl EKG. Vyšetření cholesterolu uvedlo pouhých devět procent dotázaných. Preventivní vyšetření vycházejí z platné vyhlášky, která stanovuje jejich frekvenci. „Například z pohledu prevence je laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů prováděno při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku. Pokud lékař pojme podezření na příslušné onemocnění, může vyšetření provést samozřejmě kdykoli,“ vysvětluje docent Svatopluk Býma.
Právě informacemi o prevenci vysokého cholesterolu v krvi a kardiovaskulárních onemocnění se tento průzkum také zabýval. Nízkotučnou dietu doporučenou od lékaře podle něj dodržuje téměř 60 procent dotázaných, kteří zároveň trpí zvýšenou hladinou cholesterolu. Přesto ale téměř stejný počet připouští, že dietu občas porušuje. Lépe na tom lidé jsou s pohybovými aktivitami, které se snaží dodržovat dvě třetiny z nich. Většina oslovených si je přitom vědoma, že vysoká hladina cholesterolu zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, tedy chorob srdce a cév. Ti, kteří se s těmito nemocemi potýkají, se většinou pokyny lékaře řídí. Nejčastěji jde o dietu, pravidelný pohyb, užívání léků a omezení stresu.
Nadační fond českého badmintonisty Petra Koukala se už šestým rokem zaměřuje na zdravotní prevenci různých civilizačních onemocnění. Snahou projektu „A žili šťastně“ je šířit osvětu v problematice kardiovaskulárních onemocnění a vysokého cholesterolu a přimět širokou veřejnost se více zajímala o své zdraví. „Velkých změn lze dosáhnout i menšími kroky,“ tvrdí autoři projektu, podle nichž stačí, když lidé pro své zdraví udělají každý den jen drobnost.
„U každého z nás nastanou někdy okamžiky, které změní náš přístup k dosavadnímu způsobu života. Nenechte ten svůj jen tak plynout, ale jděte svému osudu vstříc. I malou změnou lze předejít vážným následkům,“ apeluje docent Bohumil Seifert.
Docent Svatopluk Býma zase odkazuje na klasika: „Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla je neschopná boje, bohatství je bezcenné a důvtip je bezmocný.“ (Herakleitos z Efezu 500 př. n. l.).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail