Pilulka odmítá spoluautorství u návrhu zákona o zásilkovém výdeji Rx léčiv

Společnost Pilulka, která provozuje kamennou síť lékáren Pilulka a internetovou lékárnu Pilulka.cz, vydala prohlášení, v němž uvádí, že nespolupracovala na připravovaném zákoně o zásilkovém výdeji předpisových léčiv, jenž je v těchto dnech projednáván v poslanecké sněmovně.

“Žádným způsobem jsme nespolupracovali na připravované změně zákona předložené poslancem Patrikem Nacherem ani nikým jiným, se kterou jsme spojováni a na kterou jsme novináři v posledních dnech denně dotazováni. S návrhem však v mnoha ohledech souhlasíme a jsme připraveni vést diskusi o parametrech reálného provozu,” prohlašuje za společnost její spolumajitel Martin Kasa.

Změny v rozšíření práv pacientů a umožnění zásilkového výdeje léčiv na předpis společnost vítá, a to z mnoha důvodů. Například proto, že každý pacient má právo zvolit si svobodně lékaře, lékárnu i formu výdeje léčiva. Forma zásilkového výdeje není náhradou fyzické návštěvy lékárny, ale jejím doplňkem v případě, že pacient tuto formu preferuje. Výdej může provádět pouze lékárna bez ohledu na jeho formu.

Jako další důvod společnost uvádí, že okolo 40 % léčiv na recept v Pilulka lékárnách vyzvedne někdo jiný než uživatel léčiva (rodina, známý, pověřené osoby). Dispenzace je právo pacienta, nikoliv jeho povinnost. Dále pak, že v tuzemsku je nedostatek lékárníků a distanční výdej zvýší efektivitu při expedici léčiv. Léky budou lépe dostupné i v odlehlých místech ČR. Zejména znevýhodněné skupiny jako osoby s postižením, s omezením hybnosti, nemocní, ale i matky s dětmi, senioři či zaneprázdněné osoby získají možnost volby. Zlegalizuje se tak snaha ošetřujícího personálu, který v dobré víře takto často pomáhá například v domovech seniorů. Bude zachováno tržní prostředí a změnou nebude zvýhodněna, ani poškozena žádná z lékáren. Je na ně provozovateli lékárny, zda bude vydávat i touto formou. V současné době vydává léky zásilkově přes 200 lékáren v ČR.

V prohlášení společnost Pilulka také uvádí, že vede diskusi se svými zaměstnanci – lékárníky a reflektuje jejich postoj při nastavení strategie společnosti. Například Mgr. Josef Nejedlý, vedoucí lékárník v Pilulka lékárně v Břeclavi, k problematice říká: „Není možné rozbíjet parní stroje jako v 19. století v Británii. Je potřeba se tomu postavit čelem. Z pohledu pacienta může být služba přínosná například v odlehlých lokalitách, dále tam, kde není zajištěna delší otevírací doba lékáren, u imobilních spoluobčanů. Zásilkový výdej může pomoci v boji s mnohdy nesmyslnou generickou substitucí, kterou někteří kolegové na základě osobního zisku provádějí. Musíme však jasně vymezit pravidla, kdo ponese zodpovědnost za případná pochybení. Systém Rx online má svá často zmiňovaná rizika (bezpečnost, odpovědnost za pochybení, zánik lékáren, různá výše doplatků) a bez systémové spolupráce všech zúčastněných skupin nevznikne transparentní a pevnými pravidly určený systém výdeje. Lékárník by za všech okolností měl hájit zájmy pacienta a musí být zajištěna možnost kontaktu mezi pacientem a lékárníkem.”

Mgr. Eva Ferklová, vedoucí lékárnice z trutnovské Pilulka lékárny, uvádí: „Osobně se na zásilkový výdej předpisových léčiv dívám pozitivně, mohlo by to nám, lékárníkům, přinést více času na pacienty, kteří přijdou do lékárny a chtějí poradit. Pozici lékárníka vnímám jako poskytovatele primární péče, která není již dnes spojena pouze s výdejem léků. Důležité je odměnit lékárníka i za poskytnutí rady. Cítím, že pacienti by zásilkový výdej uvítali. Na druhé straně je potřeba zajistit bezpečné předání léku do rukou pacienta.“

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail