Systém eRecept je IT projektem roku

Projekt eRecept zvítězil v 16. ročníku soutěže IT projekt roku 2018. Porota se shodla, že jde o základní stavební kámen eHealth, navíc je to podle ní zatím jediný takto komplexní IT projekt ve zdravotnictví, který má dopad prakticky na všechny občany ČR. Státní ústav pro kontrolu léčiv tak obdržel již druhou významnou cenu za tento systém.

Porotci nejprve z patnácti přihlášených projektů jak z komerční, tak státní sféry vybrali osm finalistů, mezi nimi i eRecept. Následně všichni z užšího výběru, tedy i zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, představili svůj projekt odborné porotě. Ta kvalitu posuzovaných projektů hodnotila i na základě odpovědí na doplňující otázky. Porotce nakonec nejvíce zaujal právě eRecept, jakkoliv výběr byl podle nich velmi těžký, konkurence byla letos silná a všechny projekty něčím výjimečné. Při svém hodnocení však ocenili i to, že systém byl dokončen v předpokládaném harmonogramu, tedy bez zpoždění a také bez navýšení plánovaného rozpočtu.

„Především musím pogratulovat kolegům z realizačního týmu a poděkovat jim za odvedenou práci. Ocenění tohoto typu jsou ale pro nás všechny nesmírnou vzpruhou, neboť i rok po zavedení povinné elektronické preskripce čelíme od části zdravotnické veřejnosti stále výtkám na její fungování. Věřím, že dennodenní praxe stále častěji ukazuje, že epreskripce má smysl a že je správné ji i nadále rozvíjet tak, aby pacientům, lékařům i lékárníkům přinášela co největší užitek,“ řekla Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Cena ve formě plakety s kopií žezla soutěže byla porotou udělena jak uživateli, tedy Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, tak dodavateli systému, kterým je společnost Solitea Business Solutions.

Vývoj systému eRecept ale rozhodně nekončí. Je průběžně modernizován a doplňován novými funkcionalitami plynoucími mimo jiné i z požadavků odborné veřejnosti.

„V letošním roce je tou největší chystanou změnou dlouho očekávaný sdílený lékový záznam. Ten je již aktuálně k dispozici samotnému pacientovi, každý může zdarma využít webovou nebo mobilní aplikaci, v níž má přehled o všech předepsaných, případně vydaných eReceptech. Tou hlavní přidanou hodnotou a novinkou bude doplnění pravidel pro sdílení lékového záznamu lékaři a lékárníky,“ doplnila ředitelka Storová.

Loňský rok uzavřelo naše zdravotnictví s 58,5 milionu předepsanými a 56 milony vydanými eRecepty. Nárůsty počtu předepsaných eReceptů jsou znatelné i v meziročním srovnání. Zatímco v lednu loňského roku bylo předepsáno jen něco přes 4 miliony eReceptů, letos to bylo už téměř 7 milionů eReceptů.

Soutěž IT projekt roku organizuje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO), jejíž členové reprezentují nejvyšší vedoucí a manažery v oblasti IT. I letos se soutěž uskutečnila pod záštitou vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly. Odborná porota hodnotí především splnění cílů, dodržení rozsahu projektu, ale i jedinečnost implementovaného řešení a přínos celého projektu.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail