Elektronické žádanky na laboratorní vyšetření v pilotním projektu

Asociace poskytovatelů laboratorních služeb QualityLab a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) vytvoří pilotní projekt elektronických žádanek na laboratorní vyšetření. Za tímto účelem podepsaly v úterý 19. 2. 2019 memorandum, které přináší průlomové opatření pro český eHealth.

„Členské laboratoře sdružené v QualityLabu kladou důraz na kvalitu a rychlost laboratorních služeb v kombinaci s maximální mírou transparentnosti vůči plátcům,“ zdůraznil Kamil Doležel, předseda představenstva QualityLab. „Na rychlosti diagnostiky může záviset pacientův život a díky transparentnosti budeme předcházet zbytečným či duplicitním výkonům,“ dodal.

S tím souhlasí generální ředitel největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny David Kostka: „Elektronické žádanky představují výborný nástroj pro revizní činnost, který nám umožní zefektivnit výdaje na laboratorní služby. Za neméně důležitý považuji fakt, že se lékařům výrazně uleví od administrativní zátěže a budou mít více času věnovat se pacientům – našim pojištěncům.“

Memorandum má rovněž podporu Ministerstva zdravotnictví ČR. „Elektronizace zdravotnictví je jednou z našich priorit. Proto velmi vítám, že s ní poskytovatelé společně s pojišťovnami aktivně přicházejí. Elektronická žádanka je jednoznačně prvek, který pomůže zefektivnit komunikaci mezi lékařem a laboratoří. Věřím, že z letošního dohodovacího řízení vyplynou další podobné iniciativy, které podpoří zvyšování kvality zdravotních služeb,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pilotní projekt elektronických žádanek bude probíhat 6 až 12 měsíců ve třech krajích ČR – Středočeském, Jihomoravském a v Praze. Zahrnout by měl 10 až 15 laboratorních pracovišť a 60 až 100 indikujících lékařů. Projekt pracuje s otevřenou architekturou a v případě pozitivních výsledků je možné systém elektronických žádanek rozšířit i pro ostatní zdravotní pojišťovny a další poskytovatele zdravotních služeb.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail