Začala fungovat tři specializovaná pracoviště pro léčbu vzácných chorob
fnmotol.cz

Šestiměsíční pilotní projekt tří specializovaných pracovišť pro léčbu vzácných onemocnění spustilo letos Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pilotními specializovanými pracovišti jsou Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol a Ústav dědičných metabolických poruch Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Cílem projektu je na třech typech vzácných onemocnění, a to cystické fibróze, neuromuskulárním onemocnění a dědičném metabolickém onemocnění, zmapovat současnou ekonomickou náročnost péče o tyto pacienty.

V současné době je velmi obtížné identifikovat nákladovou strukturu na specializovaných pracovištích pro léčbu vzácných onemocnění, jelikož tato pracoviště nejsou ekonomicky a organizačně samostatná a fungují v rámci velkých poskytovatelů zdravotních služeb, nejčastěji ve fakultních nemocnicích. Jejich existence je přitom pro pacienty se vzácným onemocněním zcela nezbytná. „Jak napovídá samotný název těchto onemocnění, jde opravdu o řídce se vyskytující diagnózy. Existuje však více než 5 tisíc různých vzácných onemocnění, které se podle odhadů dotýkají až 20 tisíc pacientů. A ti potřebují vysoce specializovanou péči. Úkolem specializovaných pracovišť je proto soustředit pacienty do jednoho místa, kde se jim bude věnovat tým zkušených lékařů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Již dnes je péče o pacienty se vzácnými onemocněními koncentrována do osmi zdravotnických zařízení, jež jsou zapojena do sedmnácti Evropských referenčních sítí (ERN), která usnadňují získávání zkušeností ze zahraničí. Lékaři mohou v systému sdílet jednotlivé případy a vzájemně je konzultovat. Co do počtu obyvatel máme nadstandardní množství poskytovatelů zapojených do ERN,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Jako vzácné se označuje onemocnění, které se vyskytuje u méně než 5 osob z každých 10 tisíc. Existuje více než šest tisíc různých vzácných onemocnění. Vzácná onemocnění se nejčastěji projevují brzy po narození a postihují 4 až 5 % novorozenců a kojenců, mohou se však projevit i později v průběhu dětství či v dospělosti. Asi 80 % vzácných onemocnění má genetický původ, nicméně u většiny pacientů zůstává příčina jejich choroby neodhalena.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail