Nové formuláře mají přispět ke zrychlení správních řízení

Průměrná délka trvání správních řízení, při nichž Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stanovuje ceny a úhrady léků, se loni v porovnání s rokem 2017 zkrátila o 52 dnů. Počet správních řízení přitom stoupá. K ještě výraznějšímu zkrácení doby trvání správních řízení by měly přispět nové jednotné formuláře pro podání žádosti.

 Na lednové tiskové konferenci, kterou uspořádal SÚKL, jeho ředitelka Mgr. Irena Storová, MHA, sdělila, že v případě správních řízení zahájených ještě v roce 2017 trvalo od podání žádosti průměrně 243 dní, než byla vydána první hodnoticí zpráva, loni to pak bylo v průměru 164 dní. Pokud se vezme v úvahu doba, která uplyne do vydání prvního rozhodnutí, činila v roce 2017 v průměru 247 dní, v loňském roce pak 195 dní. Jak dále I. Storová upozornila, počet správních řízení přitom neustále vzrůstá. V roce 2018 řešil SÚKL v oblasti cena a úhrad celkem 356 správních řízení, přičemž v 122 případech šlo o hloubkové revize nebo zkrácená řízení.

Za příliš dlouhé trvání správních řízení je SÚKL dlouhodobě kritizován, proto ředitelka Storová poté, co loni v létě nastoupila do své funkce, označila zkrácení správních řízení za jednu ze svých priorit. Jedním z kroků, od kterých si slibuje, že by měly ke zrychlení správních řízení také přispět, je zavedení jednotného formuláře pro podání žádosti. Jak uvedla, dosud podávané žádosti nemají jednotný formát, tudíž se stává, že žádost musí být častokrát vrácena výrobci k doplnění některých údajů, což pak dobu řízení prodlužuje. SÚKL proto připravil jednotný formulář s jasnou strukturou, který by měl podání žádosti výrobce zjednodušit. Jak I. Storová zdůraznila, nový formulář by měl přispět k minimalizaci chybějících údajů a dalších nedostatků, kvůli nimž musí léková agentura žádosti výrobcům často vracet. Nyní je formulář v připomínkovém řízení, jeho finální verze by měla být k dispozici od letošního března, kdy se začne postupně využívat. Podle ředitelky Storové by se měla zhruba od druhé poloviny letošního roku také zjednodušit hodnoticí zpráva, na jejímž novém konceptu začali v SÚKL pracovat.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail