Začala dohodovací jednání o úhradách na rok 2020

Tento týden odstartovala dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o regulačních omezeních pro rok 2020. Loňské řízení skončilo poprvé v historii uzavřením všech 14 dohod. Ministerstvo zdravotnictví bude na účastníky jednání znovu apelovat, aby na tento úspěch navázaly.

„Loňský rok znamenal zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let. Dohodovací řízení v loňském roce skončilo historickým úspěchem, všechny segmenty dosáhly dohody. Z dříve nefunkčního institutu dohodovacího řízení se stala platforma, kde spolu rovnocenní partneři jednají se zájmem se dohodnout. Obzvláště mě těší, že se v rámci loňských dohod podařilo prosadit řadu prvků platby za kvalitu, za lepší služby pojištěncům nebo bonifikaci za celoživotní vzdělávání. Tento trend by měl rozhodně pokračovat a prvky kvality a efektivity by se měly promítnout i do nových dohod. Stanovení úhrad bude v letošním roce opět plně ponecháno na účastnících dohodovacího řízení bez zásahů ministerstva. Je mým velkým přáním, aby stejně jako loni došlo k rozdělení dostupných prostředků spravedlivým způsobem se zohledněním potřeb a možností jednotlivých segmentů péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

I v nastupujícím roce lze očekávat růst ekonomiky a s tím související dostatečný nárůst finančních zdrojů na potřebná navýšení úhrad. V roce 2020 se na základě lednové makropredikce Ministerstva financí ČR očekává meziroční zvýšení příjmů systému o 6 % (tedy o cca 19,5 mld. Kč) na celkovou částku 347,5 mld. Kč.

Navýšení by mělo být využito především k financování předpokládaného nárůstu objemu zdravotních výkonů z důvodů dlouhodobě stárnoucí populace v ČR, k pokrytí financování nových léčebných metod, ke zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče a bezpochyby také ke kontinuálnímu růstu odměňování zdravotníků tam, kde je to potřeba. Letos budou také k dispozici první výstupy projektu DRG Restart, které by mohly být pilotně vyzkoušeny v úhradách u některých poskytovatelů lůžkové péče.

„Apeluji na zástupce všech stran, aby jednání vedli s cílem najít společnou dohodu a nespoléhali na to, že ministerstvo někomu stanoví výhodnější podmínky. Ministerstvo ke všem účastníkům přistupuje stejně. Jednání budeme velice pečlivě pozorovat a jsme připraveni v případě potřeby pomoci v jednáních v roli mediátora,“ dodal ministr Vojtěch.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail