Brexit bez dohody přinese farmaceutickému trhu komplikace

Pokud nastane takzvaný tvrdý brexit bez dohody, dají se očekávat nemalé logistické i obchodní komplikace, které pocítí také farmaceutické firmy. Znemožnil by totiž plynulý a oboustranný obchod s léky mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Zboží by nebylo možné dovážet ani vyvážet bez nově vydaných registrací a povolení k distribuci.

Jak upozorňuje Luděk Procházka, generální ředitel společnosti Gerlach, která je v Česku největším poskytovatelem celních služeb pro exportéry i dovozce, od letošního března může v případě tvrdého brexitu dojít k výraznému zpomalení toku zboží oběma směry. „Jestliže dojde k brexitu bez dohody, pro farmaceutické firmy to bude znamenat mnoho nových povinností, které zatíží obchodování s léky. Největší problém spatřuji v tom, že bude nutné velmi rychle opatřit nové certifikáty a registrace léků, což firmy nemusí do března stihnout. Celníci budou tyto dokumenty vyžadovat a bez patřičných povolení zůstane zboží v celním skladu, i když se fyzicky dostane přes hranice. To může přispět k významnému zpomalení či omezení proudu dovážených i vyvážených léků. Měsíčně se jedná o značné objemy, které představují desítky milionů balení putujících oběma směry. Léky na hranicích EU a Velké Británie budou podléhat stejným pravidlům, jaká platí pro takzvané třetí země,“ objasňuje Luděk Procházka.

Farmaceutické firmy podnikají řadu kroků na dočasné až střednědobé zmírnění předpokládaných logistických a obchodních rizik. „S vystavováním celních prohlášení na dovoz či vývoz léků nebude problém. Určité těžkosti ale způsobí dopravcům i farmaceutickým firmám špunt, který vznikne na hranicích. Dlouhé kolony kamionů mohou podle různých studií dosahovat i délky patnácti kilometrů, i když bude jedno odbavení trvat pouhé dvě minuty. Aby se tomu vyhnuly, začaly britské farmaceutické firmy převádět registrace léčiv na nové držitele v zemích EU. Také jsme zaznamenali mírné navyšování farmaceutického zboží na skladech, což je další způsob, jak zajistit plynulou dodávku léků na britský i unijní trh,“ popisuje Luděk Procházka.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail