Lékový záznam pacienta by mohl platit od poloviny roku

Se začátkem roku se ve zdravotnictví objevují některé změny, z nichž několik má dopad i na lékárenství. Jde například o novelu zákona o léčivech, která obsahuje i ustanovení ohledně takzvaného lékového záznamu pacienta.

Jmenovaná novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. přináší hned několik novinek. Jde jednak o takzvaný lékový záznam pacienta, který umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta, což povede k omezení nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitnímu používání, a zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. Dále také přináší snížení maximální sankce za nepředepsání elektronického receptu na 300 000 korun.Novela je nyní projednávána v Parlamentu ČR. Předpokládá se, že nabýt účinnosti by měla v polovině roku 2019.

Dalším bodem novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. je implementace evropského nařízení o ochranných prvcích, která s sebou přinese celoevropský model pro zajištění ověřování pravosti balení léčivých přípravků. Posílí se tím bezpečnost legálního dodavatelského řetězce před padělanými léčivými přípravky, a tím bude zajištěna dostatečná ochrana pacientů. V tomto případě se účinnost předpokládá od 9. 2. 2019.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail