SÚKL slaví stovku
Zdroj: SÚKL

V prosinci 1918, tedy přesně před sto lety, byl založen Ústav pro zkoumání léčiv, který od roku 1952 působí jako samostatný Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Při této příležitosti se konalo na půdě Univerzity Karlovy za účasti předních představitelů SÚKL, Ministerstva zdravotnictví ČR, akademické a lékárenské obce slavnostní setkání.

Při tomto setkání ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová, MHA a ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, MHA mimo jiné pokřtili publikaci, která mapuje stoletou historii fungování jmenovaného ústavu. V této publikaci se například uvádí, že praktickou činnost zahájil Ústav pro zkoumání léčiv 2. prosince 1918, kdy obdržel ke zkoušení první vzorky z prohlídky několika lékáren. Po ustavení sídlil částečně v Ústavu pro farmakologii a farmakognosii Lékařské fakulty Karlovy univerzity. Chemické oddělení bylo umístěno v Ústavu organické chemie v ulici Na Slupi.Mnoho let se ústav potýkal jak s prostorovými, tak finančními a personálními problémy. Například v roce 1926, kdy došlo k rozšíření jeho činnosti o kontrolu hromadně vyráběných léčivých přípravků, v něm pracovalo pouze šest zaměstnanců, v roce 1931 pak devět. Teprve koncem března 1931 se Ústav pro zkoumání léčiv přestěhoval do nově postaveného Státního zdravotního ústavu v Praze na Královských Vinohradech, kde dostal k dispozici 20 místností. V laboratořích bylo zkoumáno vzrůstající množství vzorků odebíraných při vizitaci lékáren. V publikaci se uvádí, že z dostupných historických pramenů vyplývá, že během roku 1921 bylo prozkoumáno a posouzeno 3303 běžných vzorků, v roce 1938 jich bylo již 4731.

V roce 1952 byl vyhláškou ministerstva zdravotnictví zřízen Státní ústav pro kontrolu léčiv, který se pak v roce 1971 přestěhoval do samostatné budovy, v níž sídlí dodnes. Postupem doby přibývalo činností, které patří do jeho kompetence, ať už šlo například o registraci léčivých přípravků, zavedení sekce zdravotnických prostředků atd. V současnosti je SÚKL rozdělen na pět samostatných sekcí a je zapojen do regulačního systému Evropské unie.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail