Ministerstvo upozorňuje na klamavou reklamu

Ministerstvo zdravotnictví ČR informuje veřejnost, že v poslední době vzrůstá počet internetových stránek, často založených, respektive registrovaných v zahraničí, například ve státech Střední Ameriky, USA, Tichomoří a podobně, které nabízejí různá údajná léčiva.

Uvedená sdělení na takových webových stránkách obvykle provází logo Ministerstva zdravotnictví ČR a nepravdivé informace o účasti státu na vývoji či distribuci nabízeného zboží. Klamně také bývají jako přední odborníci citováni údajní představitelé neexistujících odborných pracovišť – třeba jako na stránce https://med-co.online/.

Zmiňované stránky se snaží vyvolat dojem, že jde o webovou prezentaci státní správy, respektive Ministerstva zdravotnictví ČR. V upozornění ministerstva je uvedeno: „Považujeme za nutné se od obsahu těchto stránek distancovat a informovat veřejnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR se nijak neúčastní výroby a vývoje nabízených produktů, nejedná se o webový portál Ministerstva zdravotnictví ČR. Před podobnými nepravdivými internetovými stránkami a sděleními veřejnost důrazně varujeme a doporučujeme používat při procházení těchto klamavých nabídek zdravý rozum.“

O nabízených produktech se může každý informovat u svého praktického lékaře či ambulantního specialisty nebo získat potřebné informace na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail