Ocenění pro mladé výzkumníky

Již posedmé byly v budově Karolina předány ceny Discovery Award, které uděluje společnost Novartis. Odborná porota vybrala kandidáty, kteří si odnesli ocenění za své výzkumné práce v oblasti medicíny a farmacie. Cílem udílení těchto cen je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro zlepšení kvality života pacientů, a také poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie.

Před slavnostním vyhlášením proběhl workshop na téma Strategické financování zdravotnického výzkumu v České republice. Během něj mluvili o jeho současném stavu a budoucích možnostech prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Roman Prymula, Csc. Ph.D. a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.
Cenu v kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny si rozdělily MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole za práci s názvem Využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dědičných neuropatií. „Z ocenění mám radost za sebe, i za tým DNA laboratoře. Mám radost také proto, že ocenění je příležitost jak zviditelnit, a tím pádem i zlepšit, informovanost o problematice vzácných dědičných onemocnění, zejména nemoci Charcot-Marie-Tooth, což je skupina dědičných neuropatií, které se dlouhodobě věnujeme,“ uvedla doktorka Laššuthová.

Druhou oceněnou byla Mgr. Gabriela Pavlasová z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a výzkumného centra CEITEC MU za práci Vliv interakcí v mikroprostředí na cílenou léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL).

Ocenění v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení převzal MUDr. Jan Šoupal, PhD. Z III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze za práci Studie COMISAIR – akademický výzkumný projekt porovnávající efektivitu glykemických senzorů u pacientů s inzulínovou pumpou nebo inzulínovými pery. Tato dvouletá studie ukazuje, že trvalá kontinuální monitorace glykémie je přínosná pro pacienty s diabetem 1. typu bez ohledu na to, zda jsou léčeni inzulínovou pumpou či inzulínovými pery. „Studie mi ukázala, že by se člověk neměl bát sepsat svoje myšlenky na papír a poté se je snažit realizovat. Především však přijímám ocenění s vděkem a pokorou a považuji ho za výzvu do budoucna,“ uvedl MUDr. Šoupal.

Dalším oceněným v této kategorii byl PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. z oddělení Farmakologie a imunoterapie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství za práci Mukoadhezivní nanovlákenný nosič vakcín a terapeutických nanočástic.
Zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny získal opět MUDr. Jan Šoupal za práci Studie COMISAIR, kterého v blízké době čeká ve výzkumu další zajímavý počin. „Z výsledků našich prací i klinické praxe je zřejmé, že k dalšímu zlepšení osudu mnoha diabetických pacientů, kteří jsou odkázání na léčbu inzulínem, mohou přispět především algoritmy pro automatické dávkování inzulínu – takzvaná umělá slinivka břišní. Proto náš další klinický výzkum plánuji soustředit se tímto směrem.“

Discovery Award každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Zvláštní cenu udělovanou za ekonomický dopad na systém zdravotnictví nebo významný metodologický přínos podporuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail