V roce 2020 by mělo začít fungovat elektronické zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví připravilo věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví a do konce roku ho předloží vládě. Jeho cílem je stanovit doposud chybějící pravidla a standardy pro elektronickou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, sladit nekoordinované aktivity a vytvořit jednotné a bezpečné prostředí garantované státem pro všechny zainteresované strany, kterých se elektronické zdravotnictví týká.

„Chceme, aby služby a řešení elektronického zdravotnictví byly pro uživatele natolik výhodné a atraktivní, že je sami budou chtít přijmout a nebude tak nutné zavádět jakékoli povinnosti. Elektronizace zdravotnictví sníží administrativní zátěž zdravotníků a přinese benefity jak pro lékaře, tak pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Účinnost zákona se předpokládá v polovině roku 2020.

Nástup digitalizace zdravotnictví nelze zastavit a již dnes elektronické zdravotnictví v určitých podobách existuje. Chybějí však zákonné normy. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo koncept nového zákona, který přináší jasná pravidla. Ze světa papíru se informace přestěhují do světa elektronického, a budou tak k dispozici i k automatizovanému zpracování. „Elektronické zdravotnictví bude pro pacienty znamenat usnadnění a větší komfort a bezpečnost díky rychlejšímu sdílení dat mezi lékaři. Povede také k vyššímu zapojení občana do péče o vlastní zdraví a zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče v celé společnosti,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Rozsah sdílení informací bude v rukou pacienta. Veškeré služby budou pro pacienty dobrovolné, záleží právě na nich, zda souhlas či nesouhlas se službami elektronického zdravotnictví udělí, stejně tak možnost udělovat mandáty k přístupu ke službám elektronického zdravotnictví a vedení osobního zdravotního záznamu u certifikovaného poskytovatele. Pro poskytovatele zdravotních služeb bude elektronizace velmi efektivní vzhledem k tomu, že získají zcela jasné legislativní normy a standardy jak pro vytváření, tak pro vedení i sdílení zdravotnické dokumentace.

Pravidla elektronizace vychází z ochrany osobních údajů, certifikace služeb elektronického zdravotnictví a zákonem dané garance státu. „Stát zaručí nejvyšší bezpečnost při sdílení dokumentace v souladu s legislativní úpravou. Zdůrazňuji, že nebudeme vytvářet žádný centrální sklad s obsahem zdravotní dokumentace. Elektronická zdravotnická dokumentace bude rovnocenná s listinnou formou včetně všech procesů, odpovědností při správě a zabezpečení ihned v případě, že se poskytovatel rozhodne elektronickou zdravotnickou dokumentaci využívat. Dokumentace zůstane tam, kde je dnes, v rukou lékaře nebo pacienta,“ dodal Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS. „Samozřejmě platí, že Česká lékařská společnost plně podporuje elektronizaci zdravotnictví. Povede ke zvýšení bezpečnosti a kvality zdravotnictví,“ doplnil předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina.

Ministerstvo zdravotnictví nyní věcný záměr podrobuje připomínkovému řízení a konzultuje ho i na úrovni vlády. „Jak vychází z programového prohlášení, digitalizace se stala jednou z priorit této vlády, v říjnu byla schválena koncepce Digitální Česko a právě digitalizace zdravotnictví přesahuje přes všechny pilíře této koncepce. V rámci koncepce Digitální Česko se nám eHealth velmi líbí a chceme, aby služby vznikaly koordinovaně, “ doplnil Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail