Ročně u nás přibude kolem 10 tisíc nových diabetiků

Na 14. listopad každoročně připadá Světový den diabetu, onemocnění, jímž v České republice trpí kolem 900 tisíc lidí. Naprostou většinu z nich (cca 90 %) tvoří lidé s diabetem II. typu. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho diabetika se u nás pohybují kolem 53 tisíc korun.

Každý rok přibude v ČR přibližně 10 tisíc nových pacientů s diabetem II. typu. Příčinu tohoto onemocnění je třeba hledat půl na půl v genetické zátěži a v nevhodném životním stylu, tedy v nedostatku pohybu a nevhodném stravování. Jak upozorňuje MUDr. Marta Klementová, diabetoložka z Diabetologického centra DIAvize, diabates mellitus II. typu se často vyskytuje v rámci metabolického syndromu, který urychluje vznik aterosklerózy. Vzhledem k tomu, že lidé s metabolickým syndromem trpí kromě diabetu obvykle také hypertenzí, obezitou a mají vysokou hladinu cholesterolu v krvi, musejí v rámci léčby užívat více léků najednou.

Do konce roku 2017 u nás probíhala studie, kterou prováděl Institut ekonomických studií, FSV UK, Praha a v níž se zjišťovala prevalence pacientů s diabetem II. typu v ČR, stanovená na základě spotřeby léčiv, a náklady na tyto pacienty. Ukázalo se, že prevalence diabetu od roku 2009 roste, v roce 2015 dosáhla 5,8 %. Průměrné roční náklady na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění na pacienta s diabetem II. typu byly v roce 2015 vyšší než 53 tisíc Kč. Celkové náklady na pacienty s diabetem v roce 2015 činily 33 miliard Kč, což představuje více než 13 % všech nákladů systému veřejného zdravotního pojištění.

Základem léčby diabetu II. typu jsou perorální antidiabetika. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) na základě interní analýzy vyčíslila úspory v léčbě tohoto onemocnění perorálními tabletami za posledních 10 let. Celková úspora díky používání generických léků dosáhla výše 3,7 miliardy korun. Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším lékem na diabetes II. typu je metformin, který je v léčbě diabetu lékem první volby. Na celkové úspoře se podílel metformin částkou ve výši 1,5 mld. korun.

„Diabetes je následně nejčastější příčinou kardiovaskulárních onemocnění. Co se týče dodatečných úspor v léčbě těchto komplikací generickými léky, dalších 23 miliard korun bylo ušetřeno v oblasti léčby vysokého krevního tlaku či vysoké hladiny cholesterolu v krvi,“ říká Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF), která sdružuje 21 společností, jež vyrábějí generické léky. U nás funguje osm výrobních závodů, kde se generické léky, vyrábějí. Za posledních 10 let ušetřily generické léky zdravotnímu systému v ČR celkem 136 mld. korun.

Přestože generika léčbu diabetu zlevňují, jak zdůrazňuje doktorka Klementová, velmi důležitou součástí léčby pacientů s tímto onemocněním je jejich edukace: „Diabetes zatím neumíme vyléčit, ale vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze hladinu krevní glukózy udržet v normálních mezích, a předejít tak mnoha zdravotním komplikacím. Třicet minut pohybové aktivity denně snižuje riziko diabetu o 30 procent. Nemusí se jednat jen o sport, ale třeba i o svižnou chůzi či lehkou práci na zahradě. Velmi významným faktorem v prevenci či léčbě je i vzdělávání pacientů, které je hrazené zdravotním pojištěním. Probíhá v diabetologických ambulancích nebo v rozvíjející se sítí edukačních center.“

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail