Úřad pokutoval určování cen pro další prodej
Zdroj: www.lrworld.com

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu ve výši 3,491 milionu korun společnosti LR Health & Beauty Systems za vertikální dohody, v nichž svým distributorům určovala minimální ceny pro další prodej. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost LR Health & Beauty Systems se zabývá prodejem doplňků stravy na bázi aloe vera, omega 3 kyselin, vitaminů, minerálů a dalších látek a kosmetických produktů pro péči o pleť, tělo a vlasy, dekorativní kosmetiky, parfémů. Svou činnost provozuje na základě multi-level marketingového systému přímého prodeje, přičemž své výrobky prodává výlučně do sítě prodejců, s nimiž má uzavřenou partnerskou smlouvu.

V rámci správního řízení ÚOHS zjistil, že společnost LR vynucovala při prodeji LR produktů po svých odběratelích, kteří provozují internetový obchod, aby dodržovali maloobchodní ceny, které sama stanovila, byť je označovala jako doporučené. K vynucování docházelo skrze zastavení vyplácení nárokových bonusů, které odběratelům náležely na základě smluvního ujednání se společností LR. Protisoutěžní jednání společnosti LR potvrdilo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nezávisle na sobě několik LR partnerů.

Účastník řízení svým jednáním, kterého se dopouštěl nejméně mezi 29. 6. 2017 a 4. 12. 2017, porušil jak zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Úřad vypočetl sankci na 4 364 000 Kč, avšak vzhledem k tomu, že účastník požádal o narovnání, byla částka snížena o 20 % na výsledných 3 491 000 Kč. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a je pravomocné.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail