Generika přinášejí miliardové úspory

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), jež sdružuje 23 členských společností, si v září 2018 nechala zpracovat analýzu, která vyčíslila přínosy generického průmyslu na území České republiky. Uvedené přínosy generického průmyslu byly měřené ve dvou oblastech, a to z hlediska celkového ekonomického přínosu a přínosu pro zdravotní systém.

Pokud jde o celkový přínos pro tuzemskou ekonomiku, sledovalo se několik indikátorů, jako je produkce, hrubá přidaná hodnota, zaměstnanost, odvody do veřejných rozpočtů a export, který podporuje konkurenceschopnost České republiky. Společnosti ČAFF generují celkem 7580 pracovních míst v ČR, z toho 4060 osob zaměstnávají přímo, takže zaměstnávají 60 % pracujících ve farmaceutickém průmyslu. Generická léčiva vyráběná u nás se vyvážejí do celého světa. V roce 2017 se co do hodnoty jednalo o zboží za 10,8 miliardy Kč.

Výrobci generik přispěli na odvodech do veřejných rozpočtů částkou 1,8 miliardy Kč, což je 60 % všech odvodů farmaceutického sektoru do veřejných rozpočtů. Sedm členských společností ČAFF, a to Angelini, BB Pharma, Glenmark, Omega Pharma, Teva, ÚJV Řež, Zentiva, vyrábí léky na českém území.

Vezme-li se v úvahu přínos pro zdravotní systém, vyčíslené úspory za posledních deset let dosáhly díky generickým lékům výše 136 miliard korun českých. Těchto úspor bylo dosaženo zejména díky lékům na vysokou hladinu cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, psychická onemocnění, mozkové příhody a onemocnění srdce. Dvě třetiny denních dávek léků, které užívají pacienti v ČR, jsou generika, což činí třetinu výdajů ze zdravotního systému. Celková hodnota farmaceutického trhu v ČR pak je 52 miliard Kč.

„Generika mají v systému zdravotnictví svoje nezastupitelné místo, přinášejí kvalitní léčbu většímu počtu pacientů za výrazně nižších nákladů pro celý zdravotní systém,“uvedl na tiskové konferenci, na níž byly výsledky uvedené analýzy představeny, Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail