Lékový ústav upozornil na odcizení léku v ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal upozornění na odcizení léčivého přípravku Augmentin, k němuž došlo 31. 8. 2018 v České republice.  

SÚKL obdržel od distribuční společnosti Pharmawell a.s., Brno, Česká republika informaci o odcizení 871 balení léčivého přípravku Augmentin 1 g, 875 mg/125 mg tbl. flm. 14 II. Jedná se o následující šarže výše uvedeného léčivého přípravku:

Augmentin 1 g, šarže číslo LD5P, doba použitelnosti 03/2020, počet balení 454

Augmentin 1 g, šarže číslo L43U, doba použitelnosti 03/2020, počet balení 417

Odcizená balení předmětných šarží jsou v české jazykové verzi. U odcizených balení uvedeného léčivého přípravku došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail