Akademie zdraví naučí seniory předcházet zdravotním komplikacím

Společnost GlaxoSmithKline (GSK) a nezisková organizace Elpida zvou zájemce z řad seniorů na Akademii zdraví. Projekt s výrazným preventivním charakterem navazuje na dlouhodobé vzdělávací aktivity Elpidy a klade důraz na aktuální a z hlediska starší populace prakticky využitelná témata. Letos poprvé je série přednášek připravena jako ucelený celoroční program a 10. září začne jeho podzimní část.

 

„Mezi lidmi je silně zakořeněný názor, že nejrůznější bolesti, výpadky paměti a podobně k vyššímu věku jednoduše patří a není potřeba se jimi znepokojovat. To ale není příliš zodpovědné, protože řada vážných onemocnění a poruch začíná nenápadně a bez odborné péče dokáže zvlášť lidi v pokročilé fázi života velmi potrápit,“ uvedl Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida. Tento přístup k péči o vlastní zdraví a kondici má pomoci změnit právě Akademie zdraví, která seniorům umožní lépe poznat fungování organismu v pokročilejším věku a rozlišovat mezi banalitami a potížemi, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu jejich života.

Pro její podzimní část připravili organizátoři z Elpidy a GSK cyklus devíti přednášek věnujících se různým oblastem zdraví, které se bezprostředně dotýkají lidí ve věku 65+ a reflektují jejich potřeby. V následujících měsících se senioři seznámí například s Alzheimerovou chorobou, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), ale také se naučí správně komunikovat s lékaři nebo bránit svá pacientská práva. „Jsme přesvědčeni, že je pro seniory potřeba vytvářet příznivé podmínky, podporovat je v nezávislosti na sociálním systému a také edukovat, aby se co nejdéle udrželi v dobré fyzické a duševní kondici, čemuž odpovídá i výběr jednotlivých témat Akademie zdraví,“ vysvětlila Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka sekce Pharmaceuticals GSK Česká republika.

Čtvrtina obyvatel hlavního města, kde se projekt odehrává, je starší 65 let, a toto číslo se neustále zvyšuje. Přesto se o stáří příliš nemluví, nebo jen v negativních souvislostech. Elpida se snaží tento pohled změnit a vytvářet příznivější podmínky a lepší budoucnost pro současné i budoucí generace seniorů. „Témata zdravotní gramotnosti a aktivního přístupu ke zdraví by proto na podzim měla být součástí i našeho Old’s Cool festivalu,“ poznamenává Jan Bartoš z Centra Elpida.

Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, nejen klientům Elpidy. Kapacity jsou dostatečné, díky čemuž je možné se dostavit i bez předchozího ohlášení. Vzhledem k interaktivnímu zapojení účastníků jsou ale preferovány menší skupinky a rezervace na webu Centra Elpida, případně telefonicky na čísle 272 701 335. V roli přednášejících se střídají lékařští poradci GSK s lékaři či zástupci pacientských organizací, se kterými společnost dlouhodobě spolupracuje. Součástí Akademie zdraví je rovněž individuální poradna Prevence demence, která je stejně jako všechny přednášky zdarma.

Společnost GSK spolupracuje s Elpidou dlouhodobě, a dokonce stála u zrodu samotné organizace. V roce 2002 společně založili Nadační fond Elpida, který měl za cíl pomáhat seniorům. Ten se v roce 2009 přeměnil na Nadační fond GSK a od roku 2016 je charitativní činnost GSK realizována prostřednictvím GSK fondu (www.gskfond.cz).

Program podzimní části Akademie zdraví:

  • 10. 9. 2018     Co ne(víme) o spánku
  • 17. 9. 2018     Komunikace s lékaři a práva pacientů
  • 20. 9. 2018     Měření spirometrie; astma/CHOPN – individuální poradna
  • 25. 9. 2018     Jak se bránit demenci? Jednoznačně prevencí! Testování paměti zdarma
  • 25. 9. 2018     Nebojte se Alzheimera
  • říjen 2018       Užívání léků; práva pacientů a geriatrie
  • 12. 11. 2018   Stres a jeho zvládání
  • 21. 11. 2018   Pacienti a lékaři aneb Abychom si rozuměli
  • 10. 12. 2018   Alzheimerova choroba není jen běžné zapomínání
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail