SÚKL se zapojil do projektu přeshraniční e-preskripce

Od začátku roku do poloviny srpna bylo předepsáno více než 35 milionu eReceptů a 1,2 milionu identifikátorů eReceptu bylo předáno formou SMS. Jaký bude další vývoj v oblasti e-preskripce, nastínila Mgr. Irena Storová, nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) při tiskové konferenci, která se konala 23. srpna 2018 v Praze.

Na tiskové konferenci zaznělo, že do systému elektronické preskripce je zapojeno více než 15 400 zdravotnických zařízení a 37 200 lékařů. Prioritou rozvoje elektronické preskripce je především lékový záznam pacienta a příprava legislativy k jeho sdílení zdravotnickými odborníky. Dalším cílem je vylepšit a více propagovat všechny typy webových i mobilních aplikací vztahujících se k eReceptu – pro lékaře, lékárníky i pacienty. Například pacientská aplikace pro chytré mobilní telefony zobrazuje identifikátor ve formě čárového kódu a lékárník ho může jednoduše načíst čtečkou. Pacientovi poskytuje také možnost prohlížet si svůj lékový záznam, v němž jsou uvedeny všechny elektronicky předepsané eRecepty. Nová legislativa umožní sdílení tohoto lékového záznamu. Výhodou sdílení pak bude kontrola i duplicitně předepsaných léků.

S rozvojem eReceptu souvisí i zapojení SÚKL do projektu přeshraniční e-preskripce a e-dispenzace. V roce 2020 si budou moci pacienti své léky předepsané elektronicky vyzvednout v některém za zapojených členských států EU. Včasnou odpovědí na výzvu Evropské unie k tomuto projektu ušetří SÚKL až 75 procent nákladů na vývoj tohoto systému.

Odbor informačních technologií lékového ústavu se bude podílet také na aktualizaci webových stránek SÚKL, přípravě informačních technologií k podpoře emergentního systému, systému evidence maximálních cen a úhrad i evidence zdravotnických prostředků.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail