Podle komory se má emergentní systém využívat výjimečně

Česká lékárnická komora (ČLnK) vydala vyjádření k tezím novely zákona o léčivech. Podle jejích představitelů může být emergentní systém pouze výjimečným způsobem distribuce léčivých přípravků. Pacient musí své léky dostat bez čekání a s předvídatelnou výší spoluúčasti.

Komora reagovala na prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) k připravované novele zákona o léčivech a zavedení tzv. emergentního systému, který by měl podle ministerstva vyřešit problémy s nedostupností léčivých přípravků na českém trhu. Na základě novely by měl mít výrobce léčivého přípravku povinnost zajistit dodání léčiva do konkrétní lékárny, a to do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Podle ČLnK ale zatím předložené teze MZ ČR neudávají jasná pravidla, za jakých okolností budou léky objednávány v běžném režimu dodávek, a kdy budou moci být přesunuty do režimu emergentního. „ČLnK jednoznačně upřednostňuje distribuci léčivých přípravků, která pacientům zajistí léčivé přípravky k výdeji v okamžiku předložení receptu v lékárně. S doplatkem nulovým, nebo stejně nízkým ve všech lékárnách,“ uvedl prezident komory PharmDr. Lubomír Chudoba.
„Standardní systém objednávání léčiv musí lékárníkovi umožnit, aby svému pacientovi zajistil léčivý přípravek s předstihem, to je k výdeji v lékárně v okamžiku předložení receptu pacientem. Zavedení emergentního systému slibuje pouze dodání léků do dvou dní při jeho nedostatku v distribuční síti, neřeší ale celkový problém. Za účinnou a zcela dostatečnou regulaci reexportu považujeme kompetenci držitele registrace (výrobce) vývoz svých přípravků z České republiky zakázat,” doplnil L. Chudoba.
Podle komory je také nezbytné zrušit současný model DTP (Direct To Pharmacy) distribuce přes jediného, monopolního distributora. Tento model totiž léčivé přípravky pacientům nezajistí a pouze ohromně komplikuje a prodražuje práci lékárníků. „Odmítáme absurdní požadavky některých výrobců na dokladování objednávky, například zasílání scanu lékařského receptu, nebo vyplňování obskurních tabulek pro každý jejich lék v DTP,“ přiblížil situaci Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.
V tiskové zprávě ČLnK se dále uvádí, že z tezí ministerstva také není dosud jasné, zda státní instituce nechají rozhodnutí o tom, které případy zařadit do emergentního režimu, zcela na držiteli registrace, tedy výrobci. Pokud by tomu tak bylo, státní instituce by podle ČLnK rezignovaly na nezávislý dohled nad dodávkami léků pacientům v ČR.
„Emergentní systém dodávek by mohl být nástrojem v rukách ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který by zajistil léky pro potřeby českých pacientů a ne pro potřeby obchodních zájmů výrobců, distributorů dalších osob zabývajících se vývozem léků. Emergentní systém by měl být využíván jen zcela výjimečně a měl by být podřízen nezávislému posouzení státních institucí a ne svévolnému rozhodnutí obchodně zaměřených držitelů registrace. Vše bude samozřejmě jasnější s paragrafovým zněním zákona a prováděcí vyhlášky, které by mělo ministerstvo dle svých slov připravit do začátku září,“ doplnil doktor Chudoba.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail