Názory na rozdělení dotace pro lékárny se liší

Jednou ze součástí dohody o úhradách péče na příští rok mezi lékárnickým segmentem a zdravotními pojišťovnami je vznik fondu na podporu odlehlých lékáren. K dispozici by v něm mělo být 48 milionů korun. O nezbytnosti podpory malých a jedinečných lékáren panuje mezi lékárníky shoda. Názory na to, jak by měly být dotace přidělovány, už se ale liší.

 

„Dotace pro malé lékárny jsou smysluplné. Musejí však být regulovány jednoduše. Kromě nedostupnosti je potřeba si ohlídat, aby byly rozdělovány transparentně na jedno identifikační číslo lékárny a dle výše celkového obratu společnosti. Jinak budou velmi snadno zneužívány velkými hráči, kteří díky současnému netransparentnímu systému postavenému na zpětných bonusech financování nejvíce prosperují,“ říká Petr Szönyi, člen spolku Vaši lékárníci a majitel rodinné lékárny z Ostrova.

V zápise ze společného návrhu v rámci Dohodovacího řízení je uvedeno, že zástupci poskytovatelů lékárenské péče definují nedostupné oblasti a charakteristiku poskytovatelů, kteří budou mít na tuto podporu nárok. Do 31. prosince 2018 bude zpracována metodika pro úhrady. Grémium majitelů lékáren si za tímto účelem provádí exkluzivní průzkum a vlastní šetření. Jeho závěry by měly být Ministerstvu zdravotnictví ČR předloženy do konce letošního srpna.

Zástupci malých lékáren by také stáli o regulaci lékárenské sítě, a to podle klíče, že by jedna lékárna připadala na tři tisíce obyvatel a jedno zařízení od druhého by mělo být vzdušnou čarou alespoň 500 metrů. „Ekvivalentní požadavky jsou v okolních státech EU, kde tato regulace platí. To by zamezilo přebujelému růstu lékáren v regionech, kde jsou silné aglomerace, a tedy obchodní centra a velké nemocnice. Lékárny jsou pak vysokou koncentrací tlačeny do ekonomického presu a jsou v uvozovkách nuceny konat non lege artis. Pomohlo by to i riziku zavírání lékáren na venkově, kde slouží jako primární péče pro spoustu pacientů ještě předtím, než přijdou k lékaři,“ vysvětluje Aleš Nedopil, předseda spolku Vaši lékárníci CZ.

Pokud jde o přidělování finanční podpory pro lékárny v malých obcích, Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLekS) ji navrhuje udělovat lékárnám, které jsou vzdáleny od nejbližší další lékárny víc než 20 minut jízdy autem. „Navrhujeme podpořit lékárny tam, kde je dostupnost nad 20 minut. Podobně to mají například ve Švédsku. Mělo by jít o obce okolo 3000 obyvatel,“ popisuje Daniel Horák, generální ředitel lékáren Dr. Max, které jsou jedním z členů uvedené asociace. Lékárna by podle něj měla mít otevřeno aspoň 30 hodin týdně a mít obrat úhrad od zdravotních pojišťoven nižší než 500 000 korun měsíčně. O přidělení dotace by podle návrhu APLekS měla rozhodovat nezávislá komise složená ze zástupců ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zdravotních pojišťoven. Měla by se udělovat vždy na rok.

Česká lékárnická komora (ČLnK) zase navrhuje peníze rozdělit mezi všechny lékárny, které jsou jediné v obci. „Každé lékárně či výdejně by tak v průměru byla přidělena dotace ve výši 80 000 korun na rok, tedy necelých 6700 korun na měsíc,“ sdělila ČLnK v tiskové zprávě. Přesto by podle prezidenta komory Lubomíra Chudoby nebyla podpora dostatečná, zásadní přínos by podle komory mělo sjednocení doplatků, omezení sítě lékáren a změna principu odměňování lékárenské péče.

Podle spolku Vaši lékárníci CZ by se měly rozdělovat i podle obratu společnosti, která lékárny provozuje.

Konečná pravidla pro udělování jmenovaných dotací stanoví ministerstvo zdravotnictví, podle nějž na tom, zda provozovatelem lékárny je síť nebo jednotlivec, záležet nebude. „Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami budeme nyní pracovat na metodice poskytování finanční podpory tak, aby mířila do lokalit, kde je skutečně potřeba,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Situace podle něj není nijak dramatická. „Pokud se podíváme na data Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je zjevné, že situace lékáren je z celorepublikového hlediska v posledních letech stabilní. Za poslední dva roky nezanikla ani jedna lékárna v místě, kde by vůbec nebyla jiná lékárna, a v roce 2015 zanikly takové nanejvýš tři,“ dodal.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail