Změna ochranného limitu na léky lidem ušetří více peněz

Přes 74 milionů korun vrátila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) svým klientům, kteří loni zaplatili v lékárnách za započitatelné doplatky na léky více, než kolik stanoví ochranný limit. Tuto zákonem danou hranici překročilo přes 60 tisíc lidí.

V letošním roce ovšem bude mnohonásobně vyšší jak vrácená částka, tak počet klientů VZP, jichž se bude týkat. Už za první letošní čtvrtletí totiž pojišťovna vrátila více než 31 milionů, zatímco loni to za stejnou dobu byly pouhé 2,3 milionu korun. Důvodem prudkého nárůstu vracených částek je to, že se od letoška změnil ochranný limit. Zatímco ještě loni to bylo pět tisíc korun a pro děti a seniory nad 65 let byla částka snížena na polovinu, letos je to pro děti do 18 let a seniory mezi 65 a 70 lety jeden tisíc korun. Pro seniory nad 70 let jde dokonce jen o 500 korun. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

V následující tabulce je vidět, jak se situace vyvíjela při srovnání let
2015 až 2017 a kolik peněz VZP vracela svým klientům. Srovnání sahající před rok 2015 by bylo zásadně zkresleno tím, že v roce 2014 lidé ještě platili třicetikorunové regulační poplatky za návštěvu lékaře. Ty se do ochranného limitu rovněž započítávaly. Od roku 2015 už do ochranného limitu spadají jen doplatky za léky.

Kolik klientů VZP překročilo ochranný limit a kolik jim pojišťovna vracela

  Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Rok 2015 47 115 58 853 000
Rok 2016 49 708 59 988 170
Rok 2017 60 090 74 282 000

 

Zlom, který nastal po letošní úpravě ochranného limitu, je možné názorně demonstrovat na porovnání údajů za letošní první čtvrtletí se stejným obdobím loňského roku. Pojišťovna totiž peníze za překročený limit vrací čtvrtletně.


Srovnání 1. čtvrtletí 2018 se stejným obdobím předchozího roku

  Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
1. čtvrtletí 2017 1 149 2 301 681
1. čtvrtletí 2018 86 340 31 628 922

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail