Měření plicního věku a jeho vztah k CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění charakteristické snížením dechové kapacity způsobené nevratnou obstrukcí dýchacích cest. Je doprovázeno invaliditou a narušenou kvalitou života, přitom k prvozáchytu pacientů s tímto onemocněním může v Alphega lékárnách přispět metoda měření plicního věku.

CHOPN je nevyléčitelné onemocnění způsobené především kouřením či pobytem ve znečištěném ovzduší. Největší důraz v léčbě tohoto onemocnění je zapotřebí klást na účinnou primární prevenci, destrukce plic totiž může být zcela zastavena.

Ačkoliv CHOPN ohrožuje život člověka, jedná se o poddiagnostikovaný problém. Proto se čeští i zahraniční Alphega lékárníci rozhodli k prevenci a včasnému záchytu pacientů s CHOPN a dalšími obstrukcemi přispět poskytováním unikátní služby měření plicního věku.
Co je to plicní věk?

Plicní věk se získá porovnáním plicní funkce pacienta s průměrnou plicní funkcí zdravého člověka stejné věkové skupiny, pohlaví a výšky. Obvykle bývá vyšší, než je skutečný věk pacienta. Měření se provádí pomocí přístroje Vitalograph COPD-6. Umožňuje zjistit, zda pacienti vykazují příznaky CHOPN či jiné obstrukce, případně i posoudit závažnost jejich stavu. Pokud přístroj naměří v plicní funkci abnormality (např. pomalejší průnik vzduchu), měl by je dále zhodnotit specialista.

Přístroj Vitalograph COPD-6 posuzuje stav pacientů měřením 3 parametrů: FEV1, FEV6, poměr FEV1/FEV6.

Parametry měření Jak souvisí s určením možnosti CHOPN (klinické uplatnění)
FEV1
(usilovný vydechnutý objem vzduchu za 1 vteřinu)
Pacienti s obstrukcí mají nízký parametr FEV1 (< 80 % předpokladu u jedince jejich věku, hmotnosti a pohlaví). To znamená, že vzduch je vypuzován z plic pomaleji, i když vydechují usilovně.
FEV6
(usilovný vydechnutý objem vzduchu za 6 vteřin)
FEV6 ukazuje, jak rychle dokáží pacienti vydechnout celou kapacitu plic (nikoliv zda to vůbec dokáží).
Poměr FEV1/FEV6 CHOPN je definována přítomností překážky průniku vzduchu určené poměrem < 0,70.

Měření plicního věku je však jen screeningovou metodou, a nelze ho proto považovat za komplexní diagnostiku. Pokud výsledky měření ukazují index obstrukce, nebo klasifikaci CHOPN v nestandardním rozmezí, je pacientovi doporučena návštěva lékaře.

V současné době měření probíhá v České republice ve více než 60 Alphega lékárnách. Během tří měsíců, po které je služba v lékárnách poskytována, bylo změřeno více než 800 pacientů a u 60 z nich bylo zjištěno podezření na výskyt obstrukce či CHOPN, což odpovídá procentuálnímu výskytu CHOPN v celé populaci.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail