Lékárníci se dohodli na úhradách od zdravotních pojišťoven

Zástupci lékárníků a zdravotních pojišťoven došli ke shodě. Kompromisem pro obě strany je navýšení signálního výkonu na 18,50 Kč za recept. Toto navýšení půjde především z finančních prostředků, které ušetří pojišťovny snížením obchodní přirážky u nejnákladnějších léků. Obě strany se také dohodly na navýšení taxy laborum o 25 % a na vytvoření fondu na podporu malých venkovských lékáren.

„Na jedné straně se nám bohužel nepodařilo navýšení dalších finančních prostředků do lékárenské péče, na druhé straně se ale podařilo dohodnout navýšení signálního výkonu o 5,50 Kč na recept, a to díky tomu, že byla snížena obchodní přirážka nejnákladnějších léků. Myslím, že je to dobrý začátek principiálních změn v odměňování lékárenské péče,“ uvedl k dohodě se zdravotními pojišťovnami prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba.

Podle lékárníků je to krok správným směrem, který by měl nyní minimálně zbrzdit uzavírání některých lékáren. Pokud by totiž k dnešní dohodě se zdravotními pojišťovnami nedošlo, byla by bezpodmínečně ohrožena existence všech 600 jedinečných lékáren. „Rádi bychom s pojišťovnami jednali i nadále. Mimo jiné například o zavedení dispenzační taxy, tedy pevné částky jako odměny za odbornou činnost lékárníků při výdeji léčivých přípravků,“ doplnil výsledek dnešního jednání Lubomír Chudoba. Tato částka by pak byla stejná u každého léku, neměnila by se s jeho cenou. Běžně to takto funguje již u léků připravovaných přímo v lékárně. Tuto částku by hradily pojišťovny, nikoli pacient. Lékárníci by tak byli odměňováni za svou práci, a ne pouze za to, jak drahý lék vydají, jak to dosud v praxi funguje.

Po sedmi letech stagnace tak lékárníci podobně jako ostatní zdravotní obory dostanou za poskytování veřejných zdravotních služeb přidáno v příštím roce přibližně 5 % úhrad navíc. K cenové úpravě tak dochází po cenových revizích, které mají za následek až několikanásobné snížení cen léčiv a zásadní změny v distribuci léčiv, které velmi negativně ovlivnily zejména chod menších lékáren, které nebyly schopny fungovat na základě nesystémových zpětných bonusů z celkového prodeje všech léčiv. Dnešní dohoda by také měla zastropovat odměny za velkodistribuční činnost velkoobchodů, které doposud získávaly poměrně velké finanční podíly ve společné regulované marži na úkor veřejných lékáren.

„Jednání byla opravdu náročná. U lékáren je to historicky první dohoda vůbec. Je to malý, ale významný krůček ke změně financování odborné péče v lékárnách. Čekají nás další kroky regulace sítě, stejné doplatky, digitalizace papírových receptů, protipadělková směrnice,“ uvedl koordinátor segmentu lékárenství Mgr. Marek Hampel.

Lékárníci se i nadále chtějí ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami podílet na přípravě systémových změn, které by měly po vzoru okolních států EU vést k celkovému zkvalitnění základní zdravotní péče.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail