Dohodu se zdravotními pojišťovnami neuzavřeli pouze lékárníci

Zástupci všech třinácti skupin poskytovatelů zdravotní péče, od nemocnic, ambulantních specialistů až po domácí péči, uzavřeli dohody se zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok. Vyslyšeli tak apel ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a veřejnou deklaraci, že ministerstvo nebude nijak zasahovat do dohodovacího řízení. Jediným a posledním segmentem zdravotní péče, který ještě nemá jasno v úhradách za péči pro příští rok, jsou lékárníci.

Podepsané dohody jsou výsledkem dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019, které bylo zahájeno 30. ledna a oficiálně potrvá do 19. června. Již na začátku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odmítl jakkoliv do procesu zasahovat a nechal stanovení úhrad plně na účastnících řízení. Ministerstvo zdravotnictví určuje úhrady skutečně jen v případě, kdy není možné dojít k dohodě. „Dnešní den znamená zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let, kdy ministerstvo určovalo kolik, co bude stát direktivně úhradovou vyhláškou, a ministři pod tlaky jednotlivých segmentů přilepšovali jedněm na úkor druhých. Zásadně jsem odmítl jít touto cestou. Od začátku jsem žádal poskytovatele a zdravotní pojišťovny, aby byli při uzavírání dohod konstruktivní, jednali spolu a kladli důraz na kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byl zajištěn spravedlivý nárůst úhrad napříč všemi segmenty. Řekl jsem také, že dohoda mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami je jediná možnost, protože u mě si nikdo lepší podmínky nevylobuje,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V rámci dohodovacího řízení se neřešila pouze výše úhrad, ale jednotlivé segmenty přišly také s celou řadou prvků, které cílí na větší efektivitu, příkladem jsou třeba takzvané trojcestné žádanky.

Jediný segment, který nemá dohodu a spoléhá na zásah ministerstva, jsou lékárníci. „Domnívám se, že jedním z důvodů je způsob jejich vyjednávání a neochota konstruktivně jednat o více variantách úprav odměňování lékáren. Všechny segmenty, které se dnes dohodly, musely přistoupit na určitý kompromis. Máme omezený objem finančních prostředků a ty se musí mezi všechny rozdělit spravedlivě. Ale přístup lékárníků ve stylu: ´chceme jednu miliardu, nebo nebudeme jednat´, je neakceptovatelný. Je potřeba se bavit seriózně,“ vysvětlil ministr a dodal: „Velmi mě mrzí, že místo konstruktivního jednání s pojišťovnami, věnují lékárníci svou energii psaní kritických tiskových zpráv a mediálnímu nátlaku na ministerstvo. Zdůrazňuji, že ministerstvo lékárníkům ani nemohlo závazně nic slíbit.“

Nicméně vzhledem k tomu, že v uplynulých letech nedošlo v lékárenském segmentu k téměř žádnému navýšení, ministerstvo mu opakovaně deklarovalo podporu, kterou bylo připraveno přetavit do navýšení úhrad pro příští rok v situaci, kdyby přerozdělovalo všechny disponibilní prostředky v případě, že by se jako v minulých letech většina segmentů nedohodla. Ministr Vojtěch je tak po letech prvním ministrem, který je ochoten podpořit narůst jejich příjmů z prostředků zdravotního pojištění, avšak s podmínkou udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění a upřednostnění dohodovacího řízení. To, že nebylo dosaženo dohody s lékárníky s sebou však nese negativní konsekvence. V tuto chvíli historického úspěchu třinácti dohod se manévrovací prostor ministerstva rapidně zúžil, neboť naprostá většina disponibilních prostředků byla již přerozdělena právě v rámci uzavřených dohod se zdravotními pojišťovnami. Je přitom zcela jasné, že ministerstvo nemůže a nebude navyšovat jakémukoliv segmentu úhrady, pokud by tím došlo k deficitu systému veřejného zdravotního pojištění. Jinými slovy, ministerstvo nemůže rozdávat peníze, pokud už budou rozdány jinam.

„Vyzýváme zdravotní pojišťovny i zástupce lékárenského segmentu, aby ještě jednou zasedli k jednacímu stolu a přednesli konstruktivní návrhy. Konstruktivností ze strany zdravotních pojišťoven myslíme zejména adekvátní zohlednění celé řady nových regulatorních povinností, se kterými se lékárenský segment v poslední době potýká a které na něj ještě dolehnou příští rok. Konstruktivnost ze strany lékárenského segmentu je především v předložení dat o skutečných příjmech lékáren plynoucích z obchodních přirážek hrazených léčiv a přijmutí diskuze o více formách navýšení úhrad, nejen v navýšení hodnoty signálního výkonu. Jsem přesvědčen o tom, že dohoda je stále možná,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Iniciativa Vaši Lékárníci CZ na to reaguje tak, že kritizuje ministerstvo zdravotnictví, které podle nich nedodrželo slib o podpoře jejich požadavků. Lékárníci tedy nyní proto v rámci dohodovacího řízení usilují o navýšení příjmů formou signálního výkonu (v současné době jediného způsobu, který zajistí financování odborné činnosti pouze lékárnám), které povede k alespoň pětiprocentnímu navýšení ohodnocení činnosti lékáren, což nový ministr slíbil všem zdravotnickým segmentům. Současné předložené návrhy pojišťoven však znamenají ve skutečnosti snížení příjmů lékáren. Dlouhodobý neměnný postoj zdravotních pojišťoven zatím neumožňuje nalezení cesty k jakémukoliv kompromisu.

Veřejnou výzvu jako reakci na neúspěch při jednání o úhradách za péči v příštím roce v lékárenském segmentu zveřejnila Asociace poskytovatelů lékárenské péče. Všechny zúčastněné v ní vyzývá k obnovení dohodovacího řízení.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail